Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Delvis sygemelding (medarbejder)

Indholdsområde

 
 
 

Delvis sygemelding (medarbejder) 

I nogle situationer kan det være nødvendigt at blive delvist syge/raskmeldt. Det kan fx være, hvis du har brækket benet og skal bruge tid på hvile og genoptræning.

Delvis sygemelding betyder, at du bevarer din tilknytning til arbejdspladsen i sygeperioden. Du får mulighed for at starte delvist op efter sygdom, og du undgår at blive isoleret fra arbejdsmarkedet.

Måske ønsker din chef, at I sammen udarbejder en mulighedserklæring, hvor I har fokus på de arbejdsopgaver, du kan udføre under din delvise sygemelding.

Du kan læse mere under ’mulighedserklæring’ under relaterede artikler.

Hvornår kan du blive delvist sygemeldt.

  • Du skal være fraværende mindst fire timer om ugen for at være delvist sygemeldt.
  • Du og din chef/arbejdsgiver skal selv indgå en aftale om delvis sygemelding, men du skal huske at informere din bopælskommune om aftalen, såfremt sygedagpengeperioden er påbegyndt.
    Din kommune har ret til at modsætte sig, at du genoptager arbejdet delvist, såfremt de vurderer at det forhaler din helbredelse. Vælger du alligevel at genoptage arbejdet delvist, skal det forventes at kommunen stopper udbetalingen af sygedagpenge til forsvaret.
  • Som udgangspunkt skal du og din chef være enige om aftalen. Ved uenighed kan kommunen træffe afgørelsen under hensyntagen til de nødvendige skånehensyn til din sygdom.
  • Du skal være opmærksom på, at du ikke må raskmelde dig til kommunen, før du genoptager arbejdet i fuldt omfang.
  • Husk at sygemeldingskontoret skal informeres om din delvise syge/raskmelding.

 
Det er en midlertidig ordning. Hvis du, din læge eller din arbejdsgiver skønner, at du ikke vil kunne genopnå den fulde arbejdsevne, når ordningen udløber, skal der sammen med jobcenteret tages stilling til evt. andre støtteordninger.

Registrering af din arbejdstid, når du er delvis sygemeldt
Når du er delvis sygemeldt, skal du eller din TAM taste din faktiske arbejdstid i SAP. Når måneden er gået, fylder SYBA resten af din normtid op med sygdom.
Bemærk at hvis du selv taster din arbejdstid i ESS, så kan SYBA først fylde op med sygdom, når din chef har godkendt din arbejdstid.

Afholdelse af ferie som sygemeldt
Det er muligt at afholde ferie som sygemeldt – både som fuldt og delvist sygemeldt. Hvis sygedagpengeperioden er påbegyndt, skal du huske at kontakte din kommune og orientere dem, hvis du påtænker at holde ferie, imens du er sygemeldt. Det vil sikre at sygedagpengeudbetalingen til Forsvaret kan genoptages efterfølgende.
 
Kommunen har ret til at sige nej til afholdelse af ferie, hvis du er midt i et afklaringsforløb, eller hvis det vurderes, at det vil forhale helbredelsen.
Vælger du at afholde ferien alligevel, skal du forvente, at kommunen lukker for refusionssagen.
 
Du skal desuden huske at orientere Sygemeldingskontoret om tidspunktet for afholdelsen af din ferie. Under afholdelsen af ferien bruger du din optjente ferie/feriekort.

Opfølgningsproces
Når du er delvist sygemeldt, skal du - ligesom fuldtidssygemeldte medarbejdere – følge kommunens opfølgningsproces, hvor du blandt andet skal deltage i opfølgningssamtaler samt efter anmodning aflevere lægeerklæring.

Læs mere i artiklen ”længerevarende sygefravær” under relaterede artikler.

3266 3266

Husk at sygemelde dig den 1. sygedag og at raskmelde dig, når du vender tilbage til arbejdet.

Ring tlf. 3266 3266,

man.- fre. kl. 6.00 - 14.00.