Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Fast track - hurtig opfølgning på sygefravær (chef)

Indholdsområde

 
 
 

Fast track - hurtig opfølgning på sygefravær (chef) 

Jf. sygedagpengeloven er der nu indført en ny opfølgningsmodel, der giver mulighed for, at arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder kan anmode kommunen om at igangsætte deres opfølgning på en sygefraværssag hurtigere end efter de almindelige regler - som ellers vil være inden udgangen af 8. fraværsuge.

Hvem gælder det for?
Muligheden for en hurtigere opfølgning gælder for sygefravær, hvor sygemeldingen forventes at vare mere end 8 uger.

Hvis din medarbejder er langtidssygemeldt - og du/medarbejderen formoder, at fraværet kommer til at vare længere end 8 uger – kan det være en fordel at få kommunen på banen tidligere i forløbet med henblik på iværksættelse af den rette indsats for at fastholde medarbejderen i jobbet.

Den hurtigere opfølgning er en frivillig ordning - medarbejderen skal altså være indforstået med, at der iværksættes en hurtigere opfølgning. Er han/hun ikke dét, vil kommunen først sætte deres opfølgning i gang ved 8 ugers sygefravær.

Du kan evt. tale med din medarbejder om muligheden ifm. den lovpligtige sygefraværssamtale, som sygemeldingskontoret påminder om ved 20 dages sygefravær.

Hvordan foretages anmodning om Fast track.
Der skal anmodes om Fast track inden for de første 5 uger af sygefraværet.
I sygemeldingskontorets mail ved 20 dages fravær, vil der blive henvist til muligheden - og de 3 spørgsmål, som skal besvares ifm. anmodningen, vil også fremgå af mailen.

Spørgsmålene som skal besvares er:

  • Hvilke arbejdsfunktioner er påvirket af sygdommen?
  • Er arbejdet forsøgt tilpasset den sygemeldtes tilstand?
  • Hvor længe har sygdommer påvirket arbejdet?

   
Når bekræftelsen for afholdelse af sygefraværssamtalen returneres til sygemeldingskontoret, kan du i samme forbindelse anmode om iværksættelse af Fast track og samtidig anføre svarene på de obligatoriske spørgsmål.

Sygemeldingskontoret vil herefter via Virk.dk foretage anmeldelsen af tidlig opfølgning til kommunens jobcenter.

  • Der kan naturligvis anmodes om iværksættelse af Fast track på et hvilket som helst tidspunkt indenfor de første 5 uger af fraværet ved at kontakte sygemeldingskontoret – de tre spørgsmål skal dog altid besvares.

    
Den sygemeldte medarbejder har også selv mulighed for at henvende sig ved kommunen og anmode om Fast track – det skal dog stadig være inden for de første 5 uger af fraværet – og de 3 spørgsmål skal ligeledes besvares.

Hvad sker der efterfølgende?
Er det arbejdsgiver, der anmoder om en hurtigere opfølgning ved kommunen, vil den sygemeldte medarbejder automatisk få besked – og han/hun har nu mulighed for at tage imod tilbuddet eller evt. afslå.

Siger medarbejderen ja tak til tilbuddet, vil kommunen indkalde vedkommende til en opfølgningssamtale senest 2 uger efter anmodningen.
Kommunen vil ligeledes bede medarbejderen om at kontakte egen læge. Lægen – som automatisk vil modtage svarene på de 3 spørgsmål – skal nu efter samtale med den sygemeldte medarbejder give sin vurdering af hans/hendes muligheder for at genoptage arbejdet og behovet for eventuelle skånehensyn.

På baggrund af oplysningerne og opfølgningssamtalen med den sygemeldte vil kommunen nu – sammen med arbejdsgiveren og den sygemeldte medarbejder – planlægge indsatsen for at fastholde medarbejderen i jobbet.

Iværksættelsen af Fast track har ingen indflydelse på retten til sygedagpenge.

Se desuden artiklen ”Refusion ved sygdom” under relaterede artikler.