Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hyppigt sygefravær (medarbejder)

Indholdsområde

 
 
 

Hyppigt sygefravær (medarbejder) 

Hyppigt sygefravær er, hvis du har haft 4 fraværsperioder inden for de seneste 6 måneder. En enkelt sygedag tæller også som en fraværsperiode.
 
Ved hyppigt sygefravær, skal din leder/chef afholde en sygefraværssamtale med dig. Formålet er at I i fællesskab kan finde frem til løsninger, der kan bryde dit sygefraværsmønster. Det kan være, at I finder frem til, at der er behov for:
 
  • En mulighedserklæring hvor I fokuserer på dine muligheder for at løse arbejdsopgaver, på trods af sygdom.
  • En §56 aftale, hvis dit fravær skyldes en kronisk sygdom el. lign.
  • En delvis sygemelding, der er en midlertidig ordning, som giver dig mulighed for at bevare tilknytningen til din arbejdsplads i sygeperioden.

Din leder/chef kan som følge af samtalen anmode om, at du i en given periode fremviser friattest på 1. sygedag.
 
Du har altid ret til at medbringe en bisidder til en sygefraværssamtale, fx en kollega, din lokale tillidsrepræsentant.
 
Fortsætter dit fravær, vil du blive indkaldt til en opfølgende samtale, hvor din leders/
chefs foresatte evt. vil deltage.

Sidst opdateret 18-03-2019 - kl. 14:07

3266 3266

Husk at sygemelde dig den 1. sygedag og at raskmelde dig, når du vender tilbage til arbejdet.

 

Ring tlf. 3266 3266, man.-fre. 6.00 - 14.00