Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Lægebesøg mv. i arbejdstiden

Indholdsområde

 
 
 

Lægebesøg mv. i arbejdstiden 

Må du gå til læge, speciallæge, tandlæge eller være bloddonor i arbejdstiden?
 
Du skal som udgangspunkt forsøge at tilrettelægge lægebesøg mv. uden for arbejdstiden.  Hvis du ikke kan få tid uden for arbejdstiden eller hvis dit læge/tandlægebesøg er af akut karakter, har du ret til at få fri i arbejdstiden. Du har pligt til, at tilrettelægge dit lægebesøg til mindst mulig gene for din arbejdsgiver. Det vil oftest være enten i begyndelsen af dagen eller i slutningen af arbejdstiden.
 
Du kan få tjenestefrihed til klinikbesøg mv. af op til en halv dags varighed. Registreres med kode 345 i arbejdstidssystemet. Forudsætningen for at opnå tjenestefriheden er, at du på samme dag har tjeneste, enten før eller efter klinikbesøget. Til klinikdage af en hel dags varighed, skal du anvende omsorgsdage, afspadsering eller feriedage.
 
Eventuel længerevarende transporttid til og fra klinikbesøg er forsvaret uvedkommende. Længerevarende transporttid er normalt transporttiden ud over ½ time hver vej.

Flekstid
Er du omfattet af en flekstidsordning, betragtes lægebesøg mv. i flekstiden som værende uden for arbejdstiden, og medregnes derfor ikke i arbejdstidsberegningen.
Er du på en flekstidsordning, skal du derfor holde fleksfrihed i den del af klinikbesøget, der ligger udenfor fikstiden.

Ved graviditet
Graviditetsundersøgelser skal ligeledes tilrettelægges til mindst mulig gene for dit tjenestested. Hvis undersøgelsen kun kan foregå i arbejdstiden, har den kommende mor ret til fri med løn. Dette tastes som 340 i tid.

Bloddonor
Er du bloddonor skal tapning normalt foregå uden for arbejdstiden. Hvis du er "udrykningsdonor", kan du indgå en særlig aftale med din chef.

Sygdom
Hvis du er i gang med helbredsmæssige undersøgelser i forbindelse med en sygdom eller et behandlingsforløb som led i helbredelse, som kræver mere end ½ dags fravær, kan du melde dig syg på disse dage. Sygemeldingen skal som normalt foregå til sygemeldingskontoret.
 
Længerevarende behandlings- og kontrolforløb
Vedrørende længerevarende behandlings- eller kontrolforløb, kronisk lidelse og lign. kan du finde yderligere info om indgåelse af § 56 aftale under ’Nyttige links’ til højre.