Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Mulighedserklæring (medarbejder)

Indholdsområde

 
 
 

Mulighedserklæring (medarbejder) 

En mulighedserklæring er en form for lægeerklæring som din chef kan bede dig om at få udarbejdet, hvis du er sygemeldt.
 
Mulighedserklæringen fokuserer på de arbejdsopgaver, du kan udføre under din sygdom, uden at det vil få negativ indflydelse på dit helbred. Formålet er, at fastholde dig i arbejdet og gøre det lettere for dig at vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen.
 
En mulighedserklæring kan fx benyttes ved:
• Sygefravær pga. stress, rygproblemer eller lign.
• Helt eller delvis fravær i forbindelse med graviditet.
• Hyppigt sygefravær med baggrund i helbredsproblemer.

Udfyldes med din chef og din læge
En mulighedserklæring består af to dele.
Første del udfyldes i fællesskab af dig og din chef. Din chef indkalder dig til en sygefraværssamtale, hvor I sammen skal beskrive tre forhold:
 
1) Dit problem – fx at du ikke kan sidde ned længere tid ad gangen,
2) De begrænsninger, det fører til rent arbejdsmæssigt,
3) Forslag til løsninger, fx at du i en periode skal arbejde på nedsat tid, at nogle arbejdsfunktioner ændres eller lignende.
 
Anden del skal udfyldes af lægen. Du medbringer den udfyldte første del til din læge, som udfylder resten af blanketten. Lægen vurderer, om aftalen mellem dig og din chef er i orden ud fra en lægefaglig vurdering – fx om der er lagt op til for få eller for mange skånehensyn.
 
FPS betaler for mulighedserklæringen. 

Hvornår udarbejdes en mulighedserklæring?
Hvis din chef ønsker, at I skal udarbejde en mulighedserklæring, bliver du indkaldt til en samtale. Det er vigtigt, at du deltager i udfyldelsen af mulighedserklæringen, da manglende medvirken kan betragtes som ulovlig udeblivelse.
 
Du og din læge har derefter 14 dage til at udfylde anden del af erklæringen og returnere den til din chef. Når din chef har modtaget den fuldt udfyldte mulighedserklæring, sørger chefen for at du og Sygemeldingskontoret får en kopi, mens originalen arkiveres i din p-mappe.

Når mulighedserklæringen udløber
Når mulighedserklæringen udløber, vil din chef modtage en erindringsmail fra Sygemeldingskontoret, hvor han/hun vil blive opfordret til at vurdere, om yderligere tiltag eller en evt. fornyelse af mulighedserklæringen er nødvendige.
Sidst opdateret 18-03-2019 - kl. 14:57