Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Videreuddannelsestrin-II for mellemledere

Indholdsområde

 
 
 

Videreuddannelsestrin-II for mellemledere 

Videreuddannelsestrin-I for mellemledere (VUT-II/ML) er en videregående uddannelse*, som styrker sergenten til at kunne bestride en oversergentstilling på højere funktionsniveau, med en rang som oversergent.
 
Uddannelse er bestemt af strukturen i forsvaret, som betyder at antallet af ledige oversergentstillinger er styrende for uddannelseskvoten. Derfor skal der fremsendes en ansøgning om optagelse på VUT-II/ML via kommandovejen.
 
Følgende skal være opfyldt før man kan søge uddannelsen:

 

  • Man skal have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden som oversergent i ca. 8 år.
  • Man skal være bedømt egnet til en funktion på højeste funktionsniveau.
  • Man skal kunne honorere de aldersbestemte fysiske krav jf. VFKBST FSU.491-7, bilag 1.
  • Man skal være bedømt ”Egnet uden begrænsninger” i henhold til sundhedstriaden.

 

*Du skal være opmærksom på, at mellemlederuddannelserne (VUT- I og VUT-II) i alle tre værn er under revidering 1. halvår 2019. Når der på den baggrund er udarbejdet en ny forvaltningspraksis for udnævnelse til over- og seniorsergent, vil denne artikel blive rettet. 

Nyttige links