Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Videreuddannelsestrin-II for mellemledere 

Videreuddannelsestrin-II for mellemledere (VUT-II/ML) er en videregående uddannelse, som styrker oversergenten til at kunne bestride en seniorsergentstilling på højeste funktionsniveau, med en rang som seniorsergent.

Uddannelse er bestemt af strukturen i forsvaret, som betyder at antallet af ledige seniorsergentstillinger er styrende for uddannelseskvoten. Derfor skal der fremsendes en ansøgning om optagelse på VUT-II/ML via kommandovejen.
 
Før du kan søge uddannelsen, skal følgende være opfyldt:

  • Man skal have forrettet tilfredsstillende tjeneste i graden som oversergent i ca. 8 år.
  • Man skal være bedømt egnet til en funktion på højeste funktionsniveau.
  • Man skal kunne honorere de aldersbestemte fysiske krav jf. FSUBST 491-7, bilag 1.
  • Man skal være bedømt ”Egnet” i henhold til Sundhedstriaden.

Feedback

 

Fandt du det du søgte?

 

Du kan være med til at

udvikle HR-portalen ved at

sende værdifuld feedback.

 

Send feedback

Ansøgningsfrist