Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Godtgørelse ved beordring

Indholdsområde

 
 
 

Godtgørelse ved beordring 

Når du beordres til ny stilling, kan det ske på tre måder: ”Beordring til midlertidig tjeneste”, ”beordring til varig tjeneste under anvendelse af Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret” eller ”beordring til varig tjeneste”. Til hver beordringsform er der knyttet en række muligheder for godtgørelse af bl.a. transport, logi og flytning.
 
Beordring til midlertidig tjeneste
En midlertidig beordring er tidsbegrænset. Som udgangspunkt for en periode på op til to år. Perioden kan forlænges yderligere hvis der er forhold, der taler for det.
 
Ved en beordring til midlertidig tjeneste kan du få dækket evt. merudgifter efter reglerne i tjenesterejseaftalen: FPSBST 564-13. Det er chefen som er ansvarlig for tilrettelæggelsen af forholdene under den midlertidige tjeneste.
 
Beordring til varig tjeneste under anvendelse af Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse mv. inden for Forsvaret.
Denne beordringsform er begrænset i tid til maksimalt fire år. Aftalen kan kun anvendes i særlige situationer. Du kan læse om anvendelsen i artiklen ”Aftale om særlig godtgørelse for dobbelt husførelse m.v. inden for Forsvaret – kan anvendes i særlige situationer". I lighed med midlertidig tjeneste kan den forlænges yderligere, hvis der er forhold der taler herfor.

Aftalen giver mulighed for følgende valgmuligheder:

  • At flytte, og få refunderet flytteomkostninger efter reglerne for uansøgt forflyttelse.
  • Få udbetalt godtgørelse for dobbelt husførelse i hele perioden. I stedet for dobbelt husførelse kan du få dækket befordringsudgifter mellem bopæl og det nye tjenestested.

 
Beordring til varig tjeneste
Er du beordret til varig tjeneste over fire år, vil det som oftest være fordi, du fremadrettet skal anvendes ved den nye myndighed.
 
Dette skal være resultatet af en enten ansøgt eller uansøgt forflyttelse, hvilket igen giver forskellige muligheder for flyttegodtgørelse og skattemæssige forhold.
 
Du finder yderligere information og muligheder på Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelses Rejsesektions hjemmeside på FIIN.