Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Pligtig afgangsalder for militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte

Indholdsområde

 
 
 

Pligtig afgangsalder for militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte 

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har som led i overenskomstforhandlingerne i 2011 aftalt en højere pligtig afgangsalder for militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte under HKKF, CS og HOD.
 
Den højere pligtige afgangsalder betyder overordnet set, at militært ansatte med pligtig afgangsalder ikke længere fratræder med pension ved det 60. år; men først ved det 62. år. Den højere pligtige afgangsalder blev iværksat via en overgangsordning (se nedenfor).
 
Pligtig afgangsalder
For medarbejdere født senest den 31. december 1958
Militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte med pligtig afgangsalder, som er født senest den 31. december 1958, fratræder med pension ved udgangen af den måned, hvor de fylder 60 år.
  
For medarbejdere født i perioden 1. januar 1959 og 31. december 1962
For militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte med pligtig afgangsalder, som er født mellem 1. januar 1959 og 31. december 1962, gælder følgende regler:

  • For medarbejdere født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1959 er pligtig afgangsalder 60½ år.
  • For medarbejdere født mellem 1. juli 1959 og 31. december 1959 er pligtig afgangsalder 61 år.
  • For medarbejdere født mellem 1. januar 1960 og 30. juni 1960 er pligtig afgangsalder 61½ år.
  • For medarbejdere født mellem 1. juli 1960 og 31. december 1962 er pligtig afgangsalder 62 år.

  
Ovennævnte medarbejdere fratræder med pension ved udgangen af den måned hvor pligtig afgangsalder opnås.
  
For medarbejdere født efter den 1. januar 1963
Militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte med pligtig afgangsalder, som er født 1. januar 1963 eller senere, vil som udgangspunkt fratræde med pension ved udgangen af den måned, hvor de fylder 63 år.
 
Det blev dog aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2013 mellem Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg, at den pligtige afgangsalder kan forhøjes ved en eventuel forhøjelse af folkepensionsalderen, således at den pligtige afgangsalder på HKKF, CS og HOD’s område er 5 år før folkepensionsalderen.
  
Første ændring er, på baggrund af forhøjelse af folkepensionsalderen, sket pr. den 1. januar 2016, hvor den pligtige afgangsalder for militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte, som er født 1. januar 1963 eller senere, blev rykket fra 62 år til 63 år.
  
De berørte militære tjenestemænd og militære overenskomstansatte vil, som tillæg til deres ansættelsesbrev, modtage et brev i deres eBoks omkring ændring af deres pligtige afgangsalder.
  
Ingen pligtig afgangsalder

Stampersonel, der ansættes fra den 1. april 2015 og fremefter i henhold til CS’s overenskomst, samt officerer ansat i henhold til HOD’s overenskomst af 19. maj 2014, har ikke en pligtig afgangsalder.

Sidst opdateret 22-07-2016 - kl. 13:01