Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Pensionstyper 

Der er fire grundlæggende typer pension i Danmark: 
 
  • Folkepensionen. Du har som regel ret til fuld folkepension, hvis du er dansk statsborger og bor i Danmark. Der glæder særlige regler, hvis du fx har boet i udlandet eller er flygtning. 
  • ATP Livslang pension. 9 ud af 10 af os indbetaler til ATP, der bliver udbetalt fra den dag vi går på folkepension til vi dør.
  • Arbejdsmarkedspension, som vi opsparer via vores arbejde herunder tjenestemandspensionen.
  • Privatpension, som vi opsparer via fx en bank eller et pensionsselskab.

 
Folkepensionen og ATP udgør sammen det man kalder grundpensionen. 5 ud af 10 pensionister har grundpensionen som eneste indtægtskilde, når de er gået på pension.