Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Fleksibel ansættelse K35 

Ny forståelse mellem FPS og CS:
Stampersonel på korttidskontrakter kan forlænges
Den 22. november 2018 underskrev Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og Centralforeningen for Stampersonel (CS) et forståelsespapir om større fleksibilitet i ansættelsen for medarbejdere, der er ansat på K35. Det betyder, at ansættelseskontrakten nu kan forlænges i op til fem år med henblik på at afvikle civiluddannelse. Forlængelsen kan kun ske af operative hensyn eller af hensyn til medarbejderens mulighed for at optimere optjent civiluddannelse (CU).
Chef: Sådan forlænger du en medarbejder
I praksis betyder det, at du som chef, ved et operativt behov, kan foreslå den enkelte medarbejder at udskyde påbegyndelse af CU, mod et bindende tilsagn om, at medarbejderen kan få kontrakten forlænget til afvikling af CU efter det fyldte 35. år. Medarbejderen vil fortsat optjene CU i forlængelsesperioden. Medarbejderen skal være påbegyndt CU inden det fyldte 35. år.
Hvis medarbejderen er indforstået med forlængelsen, skal du som chef indstille dette til FPS, der enten kan træffe afgørelse om at give det bindende tilsagn om forlængelse af kontrakten eller give afslag.
Medarbejder: Sådan kan du forlænge
Som medarbejder kan du også have et ønske om at udsætte afvikling af CU, enten af tjenstlige hensyn, for eksempel en udsendelse, eller for at optjene yderligere CU til senere afvikling. I så fald kan du drøfte muligheden med din chef, der kan påtegne ansøgningen og sende den til FPS. Du modtager herefter et bindende tilsagn eller et afslag om forlængelse af kontrakten fra FPS.
Betingelser for at forlænge:
  • Det bindende tilsagn om forlængelse af K35 skal være givet inden udløbet af medarbejderens oprindelige K35.
  • CU skal være påbegyndt før den oprindelig K35 udløber, dvs. inden medarbejderen er fyldt 35 år.
  • Der kan kun gives forlængelse i en periode svarende til det antal uger, der er optjent ved medarbejderens fyldte 35. år plus de uger, der optjenes i forlængelsesperioden.
  • Tilsagnet om forlængelse af K35 er bindende for Forsvaret, men medarbejderen kan godt skifte mening.
  • Skifter medarbejderen mening, skal der varsles afvikling af CU.

Chef 

Send din indstilling /påtegnet ansøgning på mail til FPS-KTP-M100-M200@MIL.DK
Har du spørgsmål eller behov for hjælp, kan du kontakte HR-partnerelementerne eller HR-rådgivningen.

Læs hele forståelsespapiret her

 
Sidst opdateret 06-07-2020 - kl. 10:45