Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Uddannelsesaftaler for officersgruppen

Indholdsområde

 
 
 

Uddannelsesaftaler for officersgruppen 

Uddannelsesaftaler kan bruges i de situationer, hvor en militær medarbejder søger en stilling på et højere niveau, uden at have de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at bestride stillingen.
Af uddannelsesaftalen skal det klart fremgå, hvilken uddannelse der er tale om herunder evt. finansiering, såfremt der er tale om en civil uddannelse.
I forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler til LG5 stillinger er det ikke nok, at uddannelsesaftalen kun indeholder en forventet optagelse på MMS.
Såfremt MMS indgår i uddannelsesaftalen skal medarbejderen være optaget eller påbegyndt MMS. Alternativt skal det ved indgåelse af uddannelsesaftalen være aftalt, hvilken anden uddannelse på master niveau der skal gennemføres (inkl. finansiering), såfremt medarbejderen ikke bliver optaget på næstkommende MMS.

Ansættelse med en uddannelsesaftale giver dog ikke automatisk medarbejderen optagelse eller fortrinsret til den krævede uddannelse.

Hvis en officer søger en stilling på et højere niveau, uden at have de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger, skal medarbejderen fungere i den højere stilling/konstitueres i denne, samtidig med, at der indgås en uddannelsesaftale.

I funktionsperioden honoreres medarbejderen med et funktionsvederlag i henhold til de gældende regler herom.

Medarbejderen beholder i funktionsperioden sin grad og udnævnes ikke, men vil, når denne opfylder uddannelsesaftalen, udnævnes i stillingen. Der kan undtagelsesvis tillægges en højere grad i funktionsperioden. såfremt tjenstelige forhold nødvendiggør det

Hvis medarbejderen ikke gennemfører uddannelsen i henhold til vilkårene i uddannelsesaftalen af årsager, der ikke kan tilskrives Forsvaret, kan medarbejderen flyttes til en anden stilling på medarbejderens nuværende funktionsniveau.

Rådgivning
FPS’s Bemandingsafdeling kan rådgive chefer og myndigheder om uddannelsesaftaler.