Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Brev om pligtig afgangsalder

Indholdsområde

 
 
 

Brev om pligtig afgangsalder 

Er du militæransat med pligtig afgangsalder, modtager du snart brev fra FPS ang. ændring i afgangsalderen.

13-10-2016 - kl. 14:35
FPS udsender i disse dage breve om ændringer af den pligtige afgangsalder for militært ansatte med pligtig afgangsalder.

Der er ikke tale om en ny ændring, men en ændring der har baggrund i overenskomstforhandlingerne fra 2013, hvor det blev aftalt, at den pligtige afgangsalder fremover skal ligge fem år før folkepensionsalderen.

Ultimo 2015 besluttede Folketinget at forhøje folkepensionsalderen til 68 år. Som konsekvens heraf er den pligtige afgangsalder for militært personale med pligtig afgangsalder, født per 1. januar 1963 eller senere, forhøjet til 63 år.