Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Konference om HR i Forsvaret

Indholdsområde

 
 
 

Konference om HR i Forsvaret 

25-02-2014 - kl. 15:08
I denne uge holder Forsvarskommandoens Personalestrategiske afdeling den anden årlige konference for Forsvarets HR-medarbejdere. Formålet er at drøfte implementeringen af den nye HR-strategi.  Konferencen har deltagelse af 138 HR-medarbejdere og chefer fra alle dele af Forsvaret og Hjemmeværnet.

Formålet med konferencen er at udbrede kendskabet til HR-strategien og at skabe gode vilkår for sammenhæng i den strategiske og driftsmæssige HR i Forsvaret og Hjemmeværnet. Ud over at høre oplæg fra Forsvarskommandoen, Personeltjenesten og materieltjenesten skal deltagerne deltage i gruppearbejde og workshops.

-HR-strategien har en så gennemgribende betydning for alle medarbejdere i Forsvaret og Hjemmeværnet, at vi er nødt til at se folk i øjnene ind imellem. Vi har involveret en bred skare af interessenter i implementeringsarbejdet via mødefora med topledelsen, personelorganisationerne og diverse arbejds- og styregrupper, men vi har også behov for dialog med "de spidse ender. Som jeg ser det, er det derfor essentielt, at vi en gang om året kan mødes med niveau II og III og blive klogere på, hvordan HR-strategien opleves lokalt. Samtidig kan vi så få mulighed for at orientere og forklare om nye tiltag og dermed nemmere komme fra ord til handling, siger oberst Peter Wass, der er chef for Personelstrategisk Afdeling i Forsvarskommandoen.

Konferencen holdes i Kolding den 26. og 27. februar.