Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ledigt legat: Hærens Regimenters Hjælpefond 2016

Indholdsområde

 
 
 

Ledigt legat: Hærens Regimenters Hjælpefond 2016 

I Hærens Regimenters Hjælpefond er et antal
legatportioner til rådighed. Ansøgningsfrist er 1. august 2016.

03-02-2016 - kl. 13:24
Midler fra fonden kan tildeles hærens faste personel og deres efterladte efter
ansøgning/indstilling.

Hærens Regimenters Hjælpefond har følgende formål:
  • At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tjenesten både nationalt og internationalt. Eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger.
  • At belønne fastansatte der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved redningsindsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selvom indsatsen ikke lykkedes. Udmærkelsen skal ligge ud over hvad NYLØNs puljen tildeler efter.
  • At belønne fastansat personel udsendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Indstillinger samt relevant dokumentation fremsendes via ansøgningsskema
med myndighedernes påtegning, og skal være Hærstaben i hænde senest
01 AUG 2016 til:

Værnsfælles Forsvarskommando
Hærstaben – Ledelseselementet
Herningvej 30
7470 Karup J.

ATT: SBH Miriam Lindholdt Dürr