Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Karrieredrømme? – få overblik over nye og forbedrede karrieremuligheder i koncernen

Indholdsområde

 
 
 

Karrieredrømme? – få overblik over nye og forbedrede karrieremuligheder i koncernen 

I løbet af 2016 har Forsvarsministeriet i samarbejde med styrelser og myndigheder iværksat og implementeret flere nye tiltag, som giver medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern nye og bedre karrieremuligheder.

09-05-2017 - kl. 12:30
Det handler bl.a. om en ny udnævnelsespraksis for kaptajner/kaptajnløjtnanter og for sergenter samt et større fokus på civiles karrieremuligheder. Der er også nye muligheder for at bevare tjenestemandsansættelse ved eksempelvis skifte mellem hovedfunktionsniveauer. Endelig arbejdes der – med særligt fokus på konstabler og sergenter – bl.a. på at gøre det lettere at formidle kompetencer, som er erhvervet i koncernen, til det civile arbejdsmarked.

Mulighed for at bevare tjenestemandsansættelse
De sergenter og konstabler, som blev overenskomstansat på langtidskontrakt (K60/K62) inden 1. september 2014, kan nu bevare muligheden for tjenestemandsansættelse efter 10 år, også ved skift i hovedfunktionsniveauet. Det gælder også konstabler og sergenter, som allerede har skiftet hovedfunktionsniveau og i den forbindelse er overgået til overenskomstansættelse. De kan således blive tjenestemandsansat efter 10 år, hvis de opfylder betingelserne i tjenestemandsloven. Retten kan bevares efter en individuel vurdering.

Loft for chefsergentstillinger afskaffet
For befalingsmændene er der ikke længere et loft for antallet af chefsergentstillinger. Loftet er afskaffet for at tilgodese både opgaverne og befalingsmændenes karrieremuligheder. Med afskaffelsen af loftet er der også indført et uddannelseskrav, som skal sikre det høje kvalifikationsniveau samt ens vilkår for udnævnelse på tværs af styrelser og myndigheder.

Ny udnævnelsespraksis for tjenestemandsansatte M321 og M322 i Forsvaret
Kaptajner/kaptajnløjtnanter (M321), som ønsker en specialistkarriere, fik fra juni 2016 mulighed for at blive personligt udnævnt til M322-niveauet. Majorer/orlogskaptajner (M322) kan søge og besætte stillinger, der er slået op som kaptajn/kaptajnløjtnant (løngruppe 4-stillinger) og bevare deres ansættelsesvilkår.

Karriere- og kompetencevejledningsdage, telefonisk rådgivning og karriereveje for civile
For at gøre det nemmere for både civilt og militært ansatte at få overblik over de mange karriere- og udviklingsmuligheder inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde, afholder FPS desuden karriere- og kompetencevejledningsdage, ligesom der er muligheder for telefonisk karriererådgivning. Du kan læse mere om begge dele på HR-portalen. Der er også udarbejdet beskrivelser af karrieremuligheder for civile, der vil blive suppleret med nye beskrivelser af konkrete karriereveje.

Endelig arbejdes der fortsat på at skabe bedre muligheder for, at kompetencer tilegnet i koncernen beskrives på en måde, som forstås af det civile arbejdsmarked. Ønsket er at gøre det lettere for militært ansatte, der eksempelvis ønsker at arbejde i det civile, at dokumentere deres særlige kvalifikationer. Bl.a. derfor er Forsvarets uddannelser nu beskrevet i rammen af ”Dansk kvalifikationsramme for livslang læring”. Med samme formål arbejdes der også på at beskrive de militære kvalifikationer for særligt konstabler og sergenter i civile termer.

Du kan finde mere information om HR-initiativerne på HR-portalen.

FPS’ facebookside kan du blive orienteret om de nyeste tiltag og viden om HR og personaleforhold i Forsvarsministeriets koncern. Like eller følg siden og få viden direkte i dit newsfeed.