Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Nyhedsoversigt 

Her finder du medarbejderportalens nyhedsoversigt.

  

  -  

    


07-01-2020
Kampagne mod krænkende adfærd
Ny kampagne sætter fokus på forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd på Forsvarsministeriets område. Ingen må være i tvivl om holdning og handlemuligheder.


29-01-2019
Kom du til skade under INTOPS før 14. august 1996?
Forsvarets ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte er blevet udvidet til at omfatte veteraner, der har en anerkendt arbejdsskade som følge af en udsendelse i international mission før 14. august 1996.


06-09-2017
Arrangement: Rekruttering til fremtidens forsvar
Hvordan ser fremtidens soldater ud? Hvordan sikrer Forsvaret sig personel i en fremtid med store ændringer i demografi, uddannelsesmæssig ungdomsadfærd og generelle samfundstrends?


09-05-2017
Karrieredrømme? – få overblik over nye og forbedrede karrieremuligheder i koncernen
I løbet af 2016 har Forsvarsministeriet i samarbejde med styrelser og myndigheder iværksat og implementeret flere nye tiltag, som giver medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern nye og bedre karrieremuligheder.


25-01-2017
Ny vejledning for bemanding i hele koncernen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har netop udgivet en central vejledning for bemandingssystemet i hele koncernen - find vejledningen her.