Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Nyhedsoversigt 

Her finder du medarbejderportalens nyhedsoversigt.

  

  -  

    


29-01-2019
Kom du til skade under INTOPS før 14. august 1996?
Forsvarets ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte er blevet udvidet til at omfatte veteraner, der har en anerkendt arbejdsskade som følge af en udsendelse i international mission før 14. august 1996.


06-09-2017
Arrangement: Rekruttering til fremtidens forsvar
Hvordan ser fremtidens soldater ud? Hvordan sikrer Forsvaret sig personel i en fremtid med store ændringer i demografi, uddannelsesmæssig ungdomsadfærd og generelle samfundstrends?


09-05-2017
Karrieredrømme? – få overblik over nye og forbedrede karrieremuligheder i koncernen
I løbet af 2016 har Forsvarsministeriet i samarbejde med styrelser og myndigheder iværksat og implementeret flere nye tiltag, som giver medarbejderne i Forsvarsministeriets koncern nye og bedre karrieremuligheder.


25-01-2017
Ny vejledning for bemanding i hele koncernen
Forsvarsministeriets Personalestyrelse har netop udgivet en central vejledning for bemandingssystemet i hele koncernen - find vejledningen her.


13-10-2016
Brev om pligtig afgangsalder
Er du militæransat med pligtig afgangsalder, modtager du snart brev fra FPS ang. ændring i afgangsalderen.


06-09-2016
Lokale tjenesteplaner: Ny vejledning med klar rolle- og ansvarsfordeling
På baggrund af de sidste års erfaringer med brugen af lokale tjenesteplaner for blandt andet nyudnævnte premierløjtnanter og nyudnævnte sergenter, har FPS justeret vejledningen.


05-04-2016
Yngre officerer kan også søge stillinger
Yngre officerer, der er omfattet af tjenesteplaner, kan også bruge ansøgningssystemet. Succesraten for en medarbejder som har siddet meget kort tid i en stilling, må dog forventes at være relativt lav.


17-03-2016
Søg legat fra den Classenske Legatskole
Legatet kan søges af børn af Forsvarets befalingsmænd af linien samt officerer på det militære lederniveau.


03-02-2016
Ledigt legat: Hærens Regimenters Hjælpefond 2016
I Hærens Regimenters Hjælpefond er et antal legatportioner til rådighed. Ansøgningsfrist er 1. august 2016.


02-11-2015
OK-resultat for HOD
OK15-resultatet for HOD er nu udmøntet i nye aftaler for officererne i den militære ledergruppe.


15-09-2015
Resultat af Forsvarsministeriets HR-måling
En ny måling af medarbejdertilfredsheden i Forsvaret er netop blevet færdig. Den indikerer, at der er en række udfordringer, og at de store omstillinger, som Forsvaret i disse år gennemgår, påvirker medarbejdernes dagligdag.


15-05-2014
Overenskomst for officerer m.fl.
Som følge af lukning af tjenestemandsansættelse forhandles overenskomster med de faglige organisationer, som organiserer de personalegrupper, der ikke fremover vil blive ansat på tjenestemandsvilkår.


06-05-2014
HOD-forhandlinger afsluttet
Først senere på måneden vil resultatet blive godkendt.