Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ansættelse af udenlandske statsborgere

Indholdsområde

 
 
 

Ansættelse af udenlandske statsborgere 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har pligt til at foretage visse undersøgelser i forbindelse med ansættelse af ansøgere med andet statsborgerskab end dansk, hvis ansøgere søger en stilling i forsvaret. Vi undersøger bl.a., hvorvidt det er kriminaliseret for ansøger at blive ansat i det danske forsvar. Med andre ord, er det lovligt for ansøger at søge stillingen i forhold til lovgivningen i ansøgerens hjemland?

Ansættelse i det danske forsvar kan være strafbart
Der er lande, hvor ansættelse i et andet lands forsvar er strafbart, og hvor ansøgeren kan miste sit statsborgerskab. Andre lande kræver, at det danske forsvar indhenter en tilladelse fra hjemlandets myndigheder, før ansættelsen i et andet lands forsvar kan træde i kraft. 

Ansøgeren skal til ansættelsessamtalen gøres opmærksom på, hvorvidt det er kriminaliseret i vedkommendes hjemland at tage ansættelse i det danske forsvar.

Landeliste
Under nyttige links finder du en oversigt over de lande, hvor ansættelse i det danske forsvar er kriminaliseret, kan have konsekvenser eller ikke er kriminaliseret. Såfremt det pågældende land ikke fremgår af landelisten, skal man tage kontakt til Juridisk Afdeling, som vil indhente svar fra det pågældende land via Forsvarsministeriet.

Ansættelsesbevis
Der bliver lavet et ansættelsesbevis, hvis ansøger med udenlandsk statsborgerskab bliver tilbudt ansættelse i det danske forsvar, og ansøgeren accepterer dette under de forhold vedrørende udenlandsk statsborgerskab, som er oplyst for ansøgeren ved ansættelsessamtalen.

Det skal fremgå af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er oplyst om de eventuelle konsekvenser, ansættelsen måtte have, såfremt det er kriminaliseret i det pågældende land at være ansat i det danske forsvar. 

Ligeledes skal det fremgå af ansættelsesbeviset, at medarbejderen er oplyst om, at det kan være kriminaliseret i det pågældende land, såfremt landet ikke fremgår af landelisten, eller hvor forsvaret afventer svar fra det pågældende land. 

Procesbeskrivelse
Til højre under nyttige links findes en uddybende procesbeskrivelse, der beskriver processen angående ansættelse af ansøgere med andet statsborgerskab end dansk fra ansættelsessamtale til ansættelsesbevis.