Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Bæretilladelse til udenlandske dekorationer og medaljer

Indholdsområde

 
 
 

Bæretilladelse til udenlandske dekorationer og medaljer 

Hvis du modtager en udenlandsk dekoration eller medalje, skal du i de fleste tilfælde ansøge om bæretilladelse.

I din ansøgning skal det fremgå, hvilken medalje eller dekoration, du søger bæretilladelse til, hvornår du har fået den tildelt samt årsagen til tildelingen.
Du skal desuden vedlægge en farvekopi af diplom/patent og medaljens for- og bagside.

Er du dekoreret med en Dannebrogorden, skal du ansøge Dronningen om bæretilladelse. Ansøgningen sendes via Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Er du ikke dekoreret med en Dannebrogorden, skal du ansøge Forsvarsministeriets Personalestyrelse om bæretilladelse.

Medaljer, der må bæres uden ansøgning
Der findes en række udenlandske medaljer, der må bæres uden ansøgning: 
  • NATO-medaljen
  • The European Community Monitor Mission Service Medal
  • International Conference Former Yugoslavia
  • The Nordic Blue Berets Medal of Honour
  • United Nations Medal
  • United Nations Emergency Force Medal
  • United Nations Mission Bar
  • Fortjenstkors samt mindemedalje for marchdygtighed tildelt af "Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding" (Nijmegenmedaljen).
  • Den estiske medalje for fremskudt tilstedeværelse (eFP)
  • NATO Baltic Air Policing Mission Medal 

  
Du finder yderligere information på internettet www.retsinformation.dk FMN cirkulære nr. 9457 af 07/09/2011 og i gældende uniformsbestemmelser.