Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hæderstegn og egeblad af guld

Indholdsområde

 
 
 

Hæderstegn og egeblad af guld 

Her kan du læse om hæderstegnet for 25 og 40 års god tjeneste. Sidstnævnte bliver også benævnt egeblad af guld.

25 år: Du kan få tildelt hæderstegnet for god tjeneste efter 25 års sammenlagt
tjeneste i Forsvaret. Hæderstegnet bliver tildelt på indstiftelsesdagen.

40 år: Du kan få tildelt et egeblad af guld efter 40 års sammenlagt tjeneste i
Forsvaret. Det bliver tildelt på indstiftelsesdagen for hæderstegnet og bliver
påhæftet hæderstegnets bånd.

Du kan ikke få tildelt et egeblad af guld, hvis du kan komme i betragtning til Fortjenstmedaljen i Sølv.

Både anciennitet og vandelsforhold spiller en rolle for, om du kan indstilles til hæderstegn, hvilket du kan læse mere om i FPSBST 406-3, "Bestemmelse for hæderstegn og egeblad af guld".

Indstiftelsesdage
Hæderstegnet for god tjeneste er indstiftet og bliver tildelt på følgende dage:

29. januar: Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten. Tildeles militære i
Søværnet og civile ved Søværnets myndigheder.

11. marts: Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet. Tildeles militære i Flyvevåbnet og civile ved Flyvevåbnets myndigheder.

11. marts: Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste. Tildeles militære ved Forsvarets Lægekorps og civile ved værnsfælles styrelser/myndigheder, fx Forsvarsstaben, Forsvarsakadamiet samt underlagte skoler og Hjemmeværnet.

26. september: Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren. Tildeles militære i Hæren og civile ved Hærens myndigheder.

Hvem indstiller?
Forsvarsministeriets Personalestyrelse indstiller til hæderstegn for ansatte i Forsvarsministeriets styrelser, Hjemmeværnet og Værnsfælles Forsvarskommando. Indstillingen sendes til videre behandling i Forsvarsministeriet.

Mistet hæderstegn
Mister du dit hæderstegn og ønsker du at erhverve et nyt, skal du sende en skriftelig henvendelse til Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Fravalg
Ønsker du ikke at modtage hæderstegnet, skal du snarest muligt meddele det skriftligt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Blanket til fravalg af medaljer finder du under 'Nyttige links' til højre.