Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Jubilæum 

Som ansat i staten opnår du jubilæum efter henholdsvis 25, 40 og 50 års tjeneste i staten.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse indstiller til jubilæum for alle ansatte under Forsvarsministeriets myndighedsområde med undtagelse af civilt ansatte ved Forsvarets Efterretningstjeneste.

Hvad får jubilaren?
Som jubilar modtager du et diplom, et gratiale og en fridag med løn.
Gratialet udgør pr. 1. april 2020 følgende beløb:

  • 25 års jubilæum: 6.619 kr.
  • 40 års jubilæum: 8.385 kr.
  • 50 års jubilæum: 9.929 kr.  

  
Gratialet udbetales sammen med din ordinære løn i slutningen af jubilæumsmåneden og beskattes efter særlige regler. Læs mere om beskatning af gratiale under 'Nyttige links' "Beskatning af gratiale".

Jubilæumsarrangement
Du kan holde et arrangement i anledning af dit jubilæum. Der lægges stor vægt på, at arrangementet tilrettelægges i samarbejde mellem jubilaren og tjenestestedet. Du kan læse mere om jubilæumsarrangementer i Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelses bestemmelse for repræsentation og personalepleje, FRSBST 581-10.

Anciennitet
Jubilæumsancienniteten regnes fra den første ansættelse i staten, hvor der foreligger en kontrakt eller et ansættelsesbrev. Værnepligtstjeneste medregnes ikke, medmindre aftjeningen er sket i direkte forlængelse af anden statslig tjeneste.

Afbrudt tjeneste, fx tjenestefri uden løn eller ansættelse på rådighedskontrakt, tæller ikke med i din anciennitet. Du opnår altså først jubilæum, når du sammenlagt har været ansat i fx 25 år. Læs mere i FPTBST 403-2, "Bestemmelse for jubilæum i Forsvaret".

Nyttige links