Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Tilbagelevering af medalje

Indholdsområde

 
 
 

Tilbagelevering af medalje 

Tilbagelevering af Dannebrogordener ved død
Dannebrogordener returneres direkte til Ordenskapitlet med oplysning om CPR.nr., fulde navn samt den dato, hvor vedkommende er afgået ved døden. Dette skal ske senest 3 måneder efter dødsfaldet.
 
Ordenskapitlet:
Postboks 2143
1256 København K
e-mail: ordenskapitlet@kongehuset.dk

Besøgsadresse:
Det Gule Palæ
Amaliegade 18
1256 København K. 
Hoftelefonen: 33 40 10 10
 
Tilbagelevering af medaljer ved død
Følgende medaljer skal ikke tilbageleveres ved død:

 • Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved Søetaten
 • Hæderstegnet for god tjeneste ved Flyvevåbnet
 • Forsvarets Hæderstegn for god tjeneste
 • Medaljen for udmærket lufttjeneste i Forsvaret
 • Hjemmeværnets anciennitetstegn
 • Hjemmeværnets Fortjensttegn
 • Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve
 • Forsvarsministerens Medalje
 • Forsvarets Medalje for Tapperhed
 • Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for Såret i Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for International Tjeneste
 • Forsvarets Medalje for Fortjenstfuld Indsats
 • Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste
 • Fortjenstmedaljen i sølv
 • Hæderstegnet for god tjeneste i Brandvæsenet
 • Hæderstegnet for god tjeneste i Redningsberedskabet
 • Beredsskabstyrelsens anciennitetstegn