Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Beredskabsstyrelsens hæderstegn og anciennitetstegn

Indholdsområde

 
 
 

Beredskabsstyrelsens hæderstegn og anciennitetstegn 

I forbindelse med de iværksatte antismitte-foranstaltninger over for COVID-19 i Danmark er alle medarbejdere ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der ikke bestrider kritiske funktioner, sendt hjem.

Som følge heraf skal længere leveringstid på bestilte hæders- og anciennitetstegn forventes.

Andre spørgsmål vedrørende Beredskabsstyrelsen hæders- og anciennitetstegn bestræber vi os på at besvare inden for syv hverdage.


Myndighedernes indstillinger skal være FPS i hænde senest 6 uger inden tildelingsdagen. Dog skal indstilling til hæderstegnet for god tjeneste i redningsberedskabet være FPS i hænde senest 1. februar, i samme år som tegnet skal tildeles.

Ved indstilling til hæderstegn for god tjeneste i Brandvæsenet eller Redningsberedskabet, samt anciennitetstegn Brand eller Redning (Frivillig), er indstillende myndighed ansvarlig for, at personer, der indstilles, opfylder kriterierne for tildeling.


Der må kun bestilles hæderstegn og anciennitetstegn til aktuelle modtagere af tegnene. Der må ikke bestilles til egen lagerbeholdning. Vi gør opmærksom på, at når nuværende lagerbeholdning er opbrugt, vil der fremover ikke længere vil blive udleveret sildeben sammen med hæderstegnene. Disse kan købes hos leverandøren på www.jef.dk

Udgifter til indkøb af såvel hæderstegn som anciennitetstegn afholdes af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Hæderstegn for god tjeneste

Brandvæsenet
 Hæderstegn brand
Redningsberedskabet
 Hæderstegn redning

 

Anciennitetstegn

Brand 10 år
 Anciennitetstegn Brand 10 år
Redning 10 år
 Anciennítetstegn Redning (frivillig) 10 år

Brand 20 år
 Anciennitetstegn Brand 20 år
 
Redning 20 år
Anciennitetstegn Redning (frivillig) 20 år
 
Brand 40 år
Anciennitetstegn Brand 40 år
 

 

Sidst opdateret 14-04-2020 - kl. 11:39