Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ledelsesevaluering (LEVAL)

Indholdsområde

 
 
 

Ledelsesevaluering (LEVAL) 

Som led i HR-strategien skal ledelsesudøvelsen evalueres i myndigheder og styrelser, der tidligere lå under Forsvarskommandoens myndighedsområde. Det vil sige Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriet Regnskabsstyrelse og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Disse myndigheder og styrelser skal gennemføre ledelsesevaluering.
 
Formål
Formålet med ledelsesevaluering er at understøtte en vedvarende udvikling af god ledelse. Med god ledelse menes en helhedsorienteret og balanceret ledelse, der udøves i overensstemmelse med ledelsesgrundlaget og skaber forudsætning for god og effektiv opgaveløsning.
 
Hvem skal evalueres og hvor ofte?
Alle militære og civile ledere med personaleansvar (samtaleledere) skal evalueres af deres medarbejdere og deres nærmeste foresatte. Endvidere gennemfører lederen en egen evaluering. Ledelsesevaluering er en unik mulighed for at give og modtage en formaliseret feedback på den oplevede ledelsesudøvelse nedefra og op.
 
Ledelsesevaluering skal fremadrettet gennemføres hvert andet år, koordineret med arbejdspladsvurderingerne, således at de ikke gennemføres samme år.
 
Anonymitet
Som ved gennemførelse af arbejdspladsvurderingerne er der en anonymitetsgrænse på fem medarbejdere. Det vil sige, at hvis færre end fem besvarer, så fremgår disse besvarelser ikke i rapporten. Dette gælder dog ikke personer med ledelsesansvar, når de evaluerer deres chef/leder. Her fremgår besvarelserne i rapporten, uanset hvor mange der har besvaret. Det vil dog ikke være muligt at se, hvem der har svaret.


Evalueringens aktiviteter
Ledelsesevalueringen består af flere aktiviteter som vist i figuren.

tidslinie

  1. Det anbefales at DeMars strukturen valideres op til 8 uger før LEVAL igangsættes.
  2. Det første trin er information af chefer, ledere og medarbejdere om evalueringen.
  3. Herefter besvarer lederens medarbejdere, lederen selv og lederens nærmeste foresatte et spørgeskema, der udsendes via Forsvarsministeriets Arbejdsmiljødatabase, som det også kendes fra arbejdspladsvurderingerne (APV). Spørgeskemaet er bygget op om Forsvarets ledelsesgrundlag og FOKUS kompetencerne. Det består af 41 spørgsmål og tager 10-15 minutter at besvare.
  4. Når spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet kan lederen hente en rapport, der viser resultatet af medarbejdernes, lederens egen og hans/hendes nærmeste foresattes evaluering.
  5. Senest otte uger efter evalueringen er afsluttet, skal den evaluerede leder gennemføre en opfølgende dialog med sine medarbejdere om resultatet af evalueringen.
  6. Senest otte uger efter evalueringen er afsluttet, skal den evaluerede leder gennem en FOKUS udviklingssamtale med sin nærmeste leder, hvor resultatet af evalueringen indgår. Rækkefølgen for de sidste to aktiviteter er ikke bindende og kan byttes rundt, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

Hvis du har brug for støtte
Find yderligere materialer og information, som giver dig støtte til at gennemføre ledelsesevalueringen på HR-portalen på FIIN. Herudover vil HR-rådgivningen og HR-partnerelementerne kunne støtte og vejlede chefer i gennemførelsen af ledelsesevalueringen.