Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny bestemmelse om kriterieforlængelse samt individuel ansættelse af pensionerede uniformerede medarbejdere

Indholdsområde

 
 
 

Ny bestemmelse om kriterieforlængelse samt individuel ansættelse af pensionerede uniformerede medarbejdere 

FPS har udgivet en ny bestemmelse (FPSBST 412-1), der beskriver reglerne for fortsat ansættelse af uniformerede medarbejdere, der når deres pligtige afgangsalder. Bestemmelsen kan findes på HR-portalen på FIIN.
 
Såfremt uniformerede medarbejdere – i forbindelse med at de når den pligtige afgangsalder – ønsker at fortsætte deres ansættelse, skal dette ske ved at forlænge deres eksisterende ansættelsesforhold ved at indgå en kriterieaftale.
 
En kriterieforlængelse kan ske i såvel den eksisterende stilling som i en ny stilling, herunder i en retrætestilling. Som øvrige seniorer har kriterieforlængede tillige mulighed for dels betalt frihed svarende til op til 12 dages seniorfridage per år, dels deltidsansættelse.
 
Hvis en uniformeret medarbejder ikke ønsker at lade sig kriterieforlænge, kan pågældende, hvis helt særlige forhold gør sig gældende, i stedet overgå til ansættelse på individuel kontrakt. Ansættelse på individuel kontrakt kan alene komme på tale i situationer, hvor det fx er meget svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere (eksempelvis flymekanikere), eller hvor en medarbejder besidder en særlig viden eller kvalifikation, som ikke umiddelbart kan erstattes (fx højt specialiserede IT-medarbejdere).
 
Ønsker Forsvaret at genansætte en pensioneret uniformeret medarbejder, skal dette som udgangspunkt ske på individuel kontrakt, da statens overenskomster ikke almindeligvis omfatter pensionerede medarbejdere. Det er en betingelse for ansættelsen, at kandidaten er den bedst egnede, hvilket sikres ved, at stillingen har været slået op. Det er også en betingelse, at kandidaten kan honorere de krav, der er en betingelse for en uniformeret ansættelse, herunder de fysiske, helbreds- og sikkerhedsmæssige krav. Endelig er det en forudsætning, at brugen af individuel kontrakt – på baggrund af en begrundet indstilling – i det konkrete tilfælde er godkendt på styrelsesniveau.
 
Er der tvivl om, hvornår kriterieaftaler og ansættelse på individuel kontrakt kan anvendes, er Overenskomstafdelingen gerne behjælpelig med at afdække mulighederne i de konkrete sager.
 


Sidst opdateret 12-07-2018 - kl. 12:43