Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Støtte til håndtering af langtidssygemeldte medarbejdere

Indholdsområde

 
 
 

Støtte til håndtering af langtidssygemeldte medarbejdere 

Har du som chef brug for råd og vejledning i håndtering af opfølgning på en langtidssygemeldt medarbejder?

1. september 2014 oprettede FPS et fastholdelsesteam (FHT), hvis formål er, at stå til rådighed for chefer i forbindelse med håndtering af medarbejdere med længerevarende sygefravær. Hensigten er, at alle chefer skal have mulighed for at opsøge og få den viden og støtte der må være behov for, for at en sygefraværssag håndteres bedst muligt – til gavn for både medarbejder og arbejdsgiver.

Hvornår defineres sygefravær som længevarende?
Som hovedregel betegnes sygefravær som længerevarende når det passerer 45 dage inden for de seneste 12 måneder. Dette kan være én sammenhængende sygeperiode såvel som flere efter hinanden følgende sygeperioder af kortere varighed.

I nogle tilfælde vil du som chef meget tidligt i en sygefraværsperiode vide eller kunne spotte, at et sygefravær kan være af en karakter, hvor tid er essentiel for medarbejderens snarlige tilbagevenden til arbejdet. Det kan være i tilfælde hvor varigheden af en sygeperiode, samt evt. behov for indsats, kan være for uklar til, at der kan udarbejdes en mulighedserklæring og/eller fastholdelsesplan. For eksempel i forbindelse med stress, uafklarede diagnoser som afventer undersøgelse, m.m.

FHT tilbyder rådgivning til dig som chef/leder
Du kan som chef få vejledning i forskellige handlemuligheder i forbindelse med medarbejderes langvarige sygdom, herunder eventuelle tilbud til medarbejderen.

  • Vejledning indenfor gældende sygedagpengeregler og anden relevant lovgivning fx mulighederne i den sociale lovgivning, hjælpemidler, m.m.
  • Deltage som rådgivende arbejdsgiverrepræsentant sammen med dig som chef ved vanskelige sygefraværssamtaler.
  • Være behjælpelig med rådgivning og deltagelse i samarbejdet med andre aktører, herunder faglige organisationer, veterancentre samt jobcentre, fx ved deltagelse i rundbordssamtaler, forestå indsigelser til partshøringer, indgivelse af klager i forbindelse med refusionsstop m.m.

Hvordan etableres et samarbejde?
Du kan som chef etablere et samarbejde med FHT på HR-portalen via Chefens side eller HR-rådgivning for chefer på telefon 32 66 55 66.

Herudover fungerer FHT ligeledes som opsøgende enhed til dig som chef, da vi orienteres via vores interne database, når en medarbejders sygefravær overstiger 45 dage, og det dermed betragtes som længerevarende. I disse tilfælde, vil vi i FHT derfor tage kontakt til dig som nærmeste leder, og tilbyde vores rådgivning og vejledning.