Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Gode råd til karriereudvikling

Indholdsområde

 
 
Karriereudvikling
Vejledning til karriereudvikling starter med en dialog mellem medarbejderen og chefen. 

Gode råd til karriereudvikling 

I rammen af HR-strategien har du som chef fået et formelt ansvar for at rådgive dine medarbejdere om karriere muligheder. Udstikkerfunktionen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er nedlagt. Det betyder, at dine medarbejdere søger vejledning hos dig.
 
Hvordan vejleder du dine medarbejdere?
På Karrieresitet 'Din karriere - Din vej' (intranettet) har de forskellige myndigheder beskrevet, hvilke muligheder for karriere der er hos dem. Her kan du og dine medarbejdere orientere jer. Hold samtalen som en dialog. Spørg ind til medarbejderens ønsker, interesser, kompetencer, kvalifikationer og forventninger ved en givet karriereorientering. Vær åben, men realistisk, over for medarbejderens ønsker.
 
Stiller din medarbejder spørgsmål, som du ikke umiddelbart kan svare på, vil det være en god ide at genoptage samtalen, når du og eller han/hun har haft mulighed for at undersøge mulighederne nærmere. Denne timeout kan også finde sted, når det er i forbindelse med udviklingssamtalen, at karrieremuligheder drøftes.
 
Hvem initierer en samtale om karriere?
Det vil typisk være din medarbejder, der henvender sig til dig med et ønske om at drøfte hans/hendes karrieremuligheder. Du kan også vælge at bringe det op på en udviklingssamtale, hvor især punktet om ”ønsker for fremtiden” understøtter dette punkt. Måske ser du nogle muligheder i din medarbejder og på den baggrund, er det helt naturligt, at du opfordrer din medarbejder til at tænke på fremtiden. Har du specifikke forestillinger for din medarbejder, er det en god ide, at du har undersøgt og afdækket mulighederne på forhånd.
 
Chefens ansvar

Det er dit ansvar som chef at være imødekommende over for dine medarbejderes ønsker om at drøfte muligheder for karriere. Du skal afse tid til en drøftelse eller samtale. Du kan bede medarbejderen sende dig et par linjer om sine ønsker på forhånd, så du har mulighed for at være forberedt. Du kan også bede medarbejderen om at forberede sig grundigt og undersøge mulighederne for sine ønsker gennem de mulige kanaler (karrieresitet, forsvaret.dk/job, netværk).
 
Som chef skal du ligeledes støtte dine medarbejdere i deres ønsker og danne rammen om muligheden for kompetenceudvikling, der kan føre til skift i karrierespor eller udvikling af deres karriere generelt. Disse vilkår kan du påvirke gennem kompetenceudvikling, vejledning, opgaveløsning, anbefaling, osv. Det er også vigtigt, at du i den forbindelse tydeliggør over for dine medarbejdere, hvad du kan påvirke, og hvor dine begrænsninger går, så I har afstemt forventningerne for din indsats som chef.
 
Skal du vide alt?
Der er ingen, der forventer, at du ved alt og på forhånd har afdækket alle mulige karriereorienteringer, uddannelsesmuligheder og ledige stillinger i Forsvaret. Det er helt i orden – og kan højne kvaliteten af din vejledning – at du beder om en timeout på samtalen. I genoptager samtalen, når du har haft mulighed for at undersøge eventuelle spørgsmål nærmere.
 
Denne viden kan du bl.a. søge på karrieresitet, HR-portalen, i dit netværk eller ringe til HR-rådgivningen på 728 19000.
 
Medarbejderens ansvar
Dine medarbejdere har ansvaret for deres egen karriereudvikling. De skal gøre sig eventuelle overvejelser i den retning, undersøge de muligheder de selv kan og være proaktive i forhold til at initiere en samtale eller drøftelse med dig. Til gengæld kan de forvente, at du som chef hjælper og støtter dem med vejledning og rådgivning og hjælper med at skabe de rette vilkår for dem så langt hen ad vejen du kan.
 
Udvikling kan fx også være at give dem udfordringer, der bidrager til at udvikle dem i den ønskede retning – opgaver, mødeaktiviteter, nye ansvarsområder m.m.