Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Bemandingslister for udsendelse

Indholdsområde

 
 
 

Bemandingslister for udsendelse 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse fører bemandingslister for alt personel udsendt til internationale operationer.
 
En bemandingsliste viser alle de stillinger, der er ved en given mission, enhed eller hovedkvarter udsendt/planlagt udsendt til internationale operationer. Listen afspejler det opstillingsgrundlag, som den ansvarlige operative kommando har udarbejdet.
Derfor vil listen normalt være dannet fra den organisation, som er oprettet for enheden/hovedkvarteret/missionen i Demars.
 
Bemandingslisten er et værktøj for personelforvaltningen i forbindelse med udstikning til INTOPS, mhp. flytning af personel i Demars strukturen, korrekt løn, tillæg og øvrige ydelser.

For chefer og myndigheder er bemandingslisterne et værktøj, der giver et overblik over personeldispositioner til forsvarets INTOPS bidrag.
 
Du skal være opmærksom på, at bemandingslister giver et ”her og nu” billede af bemandingen. Det betyder, at listerne ikke kan bruges som historik, idet f.eks. udskiftede personer ikke fremgår. For at få et fuldstændigt billede med historik for bemanding af en stilling/enhed eller mission, henvises til Demars.