Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Chefens rolle ved bemanding af stillinger i INTOPS

Indholdsområde

 
 
 

Chefens rolle ved bemanding af stillinger i INTOPS 

Udpegning til INTOPS gennemføres ved de enkelte myndigheder og ikke centralt ved FPS.
 
De ansvarlige operative kommandoer bemander størstedelen af stillingerne til INTOPS enten via udsendelse af kapaciteter (skibsbesætninger, flybesætninger o. lign) eller via produktion og uddannelse af enheder. De resterende medarbejdere til INTOPS udpeges som enkeltpersoner ved de værnsfælles myndigheder eller de operative kommandoer.
 
Udpegning til enkeltmandsudsendelser og enkeltpersoner til enhedsudsendelser sker efter principperne for Task Force Enkeltmand (TFE). Her bliver hver enkelt NIV II myndighed tildelt et antal stillinger i INTOPS, der skal besættes, og udpegningen sker herefter i dialog mellem de enkelte chefer og deres medarbejdere.
 
Forsvarskommandoen er ansvarlig for den årlige fordelingsnøgle, der fastsætter hver enkelt NIV II myndigheds afgivelser 1-2 år frem. På halvårlige INTOPS møder i TFE regi aftaler NIV II myndigheder, i samarbejde med Forsvarskommandoen, hvilke stillinger de ønsker at besætte.
 
De enkelte NIV II myndigheder gennemfører den efterfølgende udpegning af enkeltmand efter forskellige principper. Nogle myndigheder fordeler afgivelserne ned på NIV III niveau, mens andre gennemfører den detaljerede udpegning fra centralt hold.
 
Uanset hvordan den enkelte myndighed håndterer udpegning til INTOPS, anbefaler FPS, at cheferne er i løbende dialog med sine medarbejdere om, hvornår og til hvilke stillinger medarbejderen kunne bringes i spil. På den måde kan såvel den enkelte chef som den enkelte medarbejder være med til aktivt at påvirke processen, så afgivelsen ikke kommer på et ubelejligt tidspunkt.
 
Som chef er det også vigtigt at huske på at den udpegede medarbejder kun er ”lånt” ud til INTOPS. Det betyder, at han/hun skal returnere til den samme stilling, efter udsendelsen. I princippet kan man – hvis man har rådig lønsum - godt få en vikar til at løfte opgaverne mens medarbejderen er i INTOPS, men kun indtil medarbejderen kommer retur.
 
I forbindelse med udpegning af medarbejdere til INTOPS skal du som chef være opmærksom på at overholde principperne for varsel og perioder mellem udsendelserne. Udpegning til INTOPS skal derfor som udgangspunkt ske mindst 6 måneder forud for udsendelse, ligesom forvaltningspraksis om minimum 3 år mellem udsendelserne principielt skal overholdes.