Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Militære kompetencer for civile (INTOPS)

Indholdsområde

 
 
 

Militære kompetencer for civile (INTOPS) 

Det er din daglige funktion som medarbejder, der bestemmer, om du kan udpeges til internationale operationer (INTOPS). Du kan derfor som civil kun blive udsendt til stillinger i INTOPS, der ikke kan besættes af tilsvarende militært personel. Du kan blive udsendt som civil, hvis du er på leder-mellemleder- eller manuelt niveau. Retningslinjerne i det følgende er gældende for alle tre niveauer.

Grundlæggende krav
Som minimum bør du udpeges 6 måneder før din udsendelse, således at følgende kan iværksættes inden udsendelsen:

  • helbredsundersøgelse
  • træningstilstandsprøve
  • vaccinationsprogram
  • grundlæggende militær uddannelse (GMU)
  • missionsorienterende uddannelser samt
  • evt. specialuddannelser og enhedstræning.

Læs evt. artikler om udsendelse i mission under ”Relaterede artikler” til højre på siden.

Den helbredsmæssige og fysiske godkendelse til INTOPS gennemføres først, for ikke at spilde ressourcer på uddannelse, hvis det viser sig, at du ikke kan udsendes på grund af helbred eller dårlig fysisk form.

Helbredsundersøgelse
Ved en rettidig udpegning gennemføres helbredsundersøgelsen som det første. Helbredsmæssigt skal du på udrejsetidspunktet kunne opfylde krav om egnethed, både helbreds- og tandmæssigt samt kunne gennemføre træningstilstandsprøve.

Træningstilstandsprøve
Træningstilstandsprøven (basiskravene) bør ligeledes gennemføres i så god tid, at et eventuelt behov for yderligere træning kan iværksættes. Læs gerne videre om træningstilstandsprøven her.

Vaccinationsprogram
Du kan ved det nærmeste infirmeri få iværksat et vaccinationsprogram, der normalt strækker sig over ca. en måned og afhænger af missionsområdet.

Grundlæggende militær uddannelse (GMU)
Alt civilt personel, der skal udsendes, skal gennemføre GMU - hvad enten det er i en enheds ramme eller som enkeltperson. GMU omfatter blandt andet skydning med personligt våben, felttjeneste for enkeltmand, uddannelse på CBRN-beskyttelsesudrustning samt generelle orienteringer om Forsvaret.

Missionsorienterende uddannelse
Uddannelsen gennemføres enten decentralt ved den enhed du udsendes med eller centralt i forbindelse med gennemførelse af kurset: ”Enkeltmandsforberedelser forud for udsendelse til INTOPS”. Hærens Operative Kommando (HOK) har udarbejdet minimumskrav til uddannelse for alt personel til udsendelse i INTOPS.

Specialuddannelser
Endelig kan der iværksættes specialuddannelsesforløb, hvis det viser sig, at du mangler enkelte kompetencer forud for udsendelsen. Dette kan ske ved formelle kursusforløb, ”on-the-job”-forløb eller som sidemandsoplæring.