Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Roller og vilkår for civile

Indholdsområde

 
 
 

Roller og vilkår for civile 

Der er naturligvis undtagelser, men civile medarbejdere inden for Forsvarsministeriets område kan opdeles i tre overordnede personalegrupper. Akademikere med uddannelse som enten bachelor eller kandidat, kontoruddannede med en faglært uddannelse eller professionsbachelor inden for fx offentlig administration samt håndværkere, som både kan være ufaglærte og faglærte som fx mekanikere. Civiles grundlæggende faglighed er generelt inden for en af karriereorienteringerne fra karrierepyramiden.Karrierepyramiden

Karriereorienteringerne er de arbejdsområder, som man kan specialisere sig inden for, når man som civil arbejder inden for Forsvarsministeriets område. Den enkelte karriereorientering består af flere forskellige fx uddannelser eller underliggende områder. Bl.a. gennemføres vedligeholdelse inden for materielområdet ofte både af elektronikteknikere, mekanikere og ingeniører.


En medarbejder strækker sig ofte over mere end én karriereorientering, og en økonom kan eksempelvis sagtens arbejde med HR og uddannelse. Et andet eksempel er Forsvarets og Beredskabets uniformerede personalegrupper, som ofte også har faglighed inden for støttestrukturen. Når man vælger at koncentrere sig om få orienteringer, bliver man i højere grad specialiseret, mens en generalist har erfaring med et større antal af karriereorienteringer. Valget mellem at være specialist eller generalist er ofte baseret på, hvad den enkelte medarbejder er motiveret af.

Du kan læse nærmere om roller og vilkår for  civile medarbejdere ved at klikke på de enkelte punkter nedenfor. 
 • Civile medarbejderes mulige roller
  Når en civil medarbejder begynder sin karriere ved enten en af styrelserne inden for Forsvarsministeriet eller ved en anden privat eller offentlig arbejdsplads, begynder de normalt som et ”ubeskrevet” blad. Herfra kan de typisk udvikle sig i to retninger, nemlig som specialist eller som generalist. 
 • Vilkår hentyder til...
  ...at visse ting skal være på plads for at gøre karriere inden for Forsvarsministeriets område, lige som at der vil være undtagelser til disse hovedregler. Mulighederne opstår altså først, når medarbejderen lever op til nogle fælles vilkår, og de særlige vilkår der gør sig gældende på det enkelte niveau og inden for den enkelte karrierevej. 
 • Fælles vilkår for karriere på sit nuværende niveau
  Alle civile medarbejdere forventes – lige som uniformerede personalegrupper – at leve op til en række vilkår i deres stilling for at være i stand til at løse deres opgaver. Ikke blot på det nuværende tidspunkt men også på længere sigt.
 • Fælles vilkår for forfremmelse
  Civile medarbejdere har alle muligheden for at opnå forfremmelse som følge af ambition og potentiale til enten at løse opgaver med højere kompleksitet eller i form af ledelsesevner.
 • Karrieremuligheder og talent management
  Konceptet for talent management er den konkrete beskrivelse af rammen for styrelsers og myndigheders lokale arbejde med talenter og talent management samt det centrale talentarbejde, der forgår i regi af det centrale talentråd. Talent management er rettet mod 3-5 % af de største faglige og/eller ledelsestalenter blandt både civile og militært ansatte.