Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Personalelederens rolle i udvikling af medarbejdere

Indholdsområde

 
 
 

Personalelederens rolle i udvikling af medarbejdere 

Som leder skal du fungere som en rollemodel i efterlevelsen af koncernfælles og lokale værdier. En del af dette består ligeledes af tillidsforholdet til dine medarbejdere, dvs. oparbejdelsen eller vedligeholdelsen en høj social kapital.

 

Overordnet har ministerområdet og den enkelte enhed et ansvar for, at den enkelte medarbejder har en mindst lige så høj værdi på arbejdsmarked som ved sin ansættelse. Opgaveløsningen både som koncern og lokalt er baseret på kvalificerede medarbejdere. Her er din rolle som leder at pleje dine medarbejderes kompetencer. Dette gælder både med hensyn til medarbejderens nuværende opgaver og med henblik på vedkommendes potentiale til nye eller større opgaver.  
 
Det egentlige mål vil altid være en effektiv løsning af arbejdsopgaverne, hvilket kan anvendes som en styrke også i henseende til karrieremuligheder. HR-målingerne har vist, at arbejdsopgaver er den klart mest betydningsfulde faktor for medarbejdernes tilfredshed og motivation. Du bør som leder anvende denne mulighed for dels at opnå den mest effektive opgaveløsning og dels høj tilfredshed og motivation blandt dine medarbejdere.
 
Din overordnede rolle som leder:
 • Rollemodel for værdierne i relation til mission og vision samt vedligeholdelse af høj social kapital.
 • Blik for talentpleje og kompetenceudvikling også på tværs af ministerområdet.
 • Bidrager til vedligeholdelsen af sine medarbejderes faglighed.
 • Organisering af opgaver og medarbejdere med henblik på effektiv opgaveløsning.
 • Fokus på arbejdsopgaver som vigtigste faktor for tilfredshed og motivation blandt medarbejderne.
 
Din rolle over for den enkelte medarbejder
Med dagligdagens opgaver i centrum skal disse være i spil til at motivere og nyttiggøre medarbejderne, som i de fleste tilfælde selv har opsøgt disse opgaver. Anvend desuden FOKUS og den almindelige løbende dialog med medarbejderne til at følge op på vedkommendes præstationer samt potentiale og ambitioner.
 
Dette skal sikre en forventningsafstemning med hensyn til potentiale og ambitioner, samt hvad medarbejderen kan have en forventning om inden for de kommende år. Hensigten er ikke at give garantier, men at give et billede af hvordan man ser medarbejderens fremtid inden for Forsvarsministeriets område.
 
Denne fremtid vil for manges vedkommende betyde, at man skifter stilling til en anden enhed eller styrelse inden for Forsvarsministeriet. Bevarelsen af kvalificerede medarbejderes viden og kompetencer inden for Forsvarsministeriets område kan betragtes som en succes, som du også kan bidrage til. Alternativet risikerer at blive medarbejderens afgang ud af Forsvarsministeriets område, hvilket er en tabt investering for både koncernen og enheden. 
 
Din rolle overfor din medarbejder
 • Lytte til medarbejderens ønsker:
  I dagligdagen og ved hjælp af FOKUS.
  Spørge til opgaver, karriereveje og fremtidsønsker.
 • Støtte og rådgive medarbejderen:
  Lave realistiske forventningsafstemninger.
  Ambitionerne skal gerne passe til potentialet.
 • Tilpasse opgaver til medarbejderen:
  Opgaverne er medarbejderens største motivation.
  Anvend denne viden så aktivt som muligt.
 • Helhedssyn:
  Fastholdelse af dygtige medarbejdere.
  Jobskifte inden for Forsvarsministeriet er en succes.