Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Kompetenceudvikling er andet end uddannelser og kurser

Indholdsområde

 
 
 

Kompetenceudvikling er andet end uddannelser og kurser 

Traditionelt set har kompetenceudvikling handlet om at komme på kurser eller deltage i uddannelsesforløb. Kompetenceudvikling er også meget andet. Det er den læring og udvikling, der foregår i det daglige arbejde. Det kan fx være videndeling, sidemandsoplæring, teambuilding, sparring eller feedback.

Hvad er kompetenceudvikling?
Kompetenceudvikling handler om at sikre kvaliteten i løsning af kerneopgaven nu og i fremtiden. Det gøres ved at kompetenceudvikle den enkelte medarbejder og faggrupper. Medarbejderen skal kontinuerligt forbedre sin evne til at kunne omsætte viden og færdigheder til konkrete handlinger. Kompetenceudvikling handler om at udvikle både faglige og personlige kompetencer.  

Hvorfor kompetenceudvikling?
For medarbejderen er kompetenceudvikling en mulighed for at øge sin markedsværdi, forbedre kvaliteten i sit arbejde og dermed gøre sig selv attraktiv. For Forsvaret er kompetenceudvikling af medarbejderne nødvendig for at sikre at opgaveporteføljen til enhver tid kan løses på en hensigtsmæssig vis og for at fastholde og tiltrække de bedste medarbejdere til stillingerne

Kompetence vs. kvalifikation
Kompetence er måden, du anvender dine kvalifikationer på i praksis, altså evnen til at løse en opgave. Du kan godt have nogle kvalifikationer i form af kursusbeviser – eksempelvis et kursus i PowerPoint – men det betyder ikke nødvendigvis, at du kan omsætte den viden til at lave en præsentation i PowerPoint.

Hvordan kan jeg kompetenceudvikle mig?
Størrelsen på værktøjskassen med forslag til hvordan du kan kompetenceudvikle dig er stor. Her er en liste over eksempler på kompetenceudviklingsmuligheder:

  • Mentorordning/coaching – en erfaren medarbejder deler ud af sine fagkompetencer, så fx en ny medarbejder kan blive i stand til at udføre opgaver på egen hånd. 
  • Jobrotation – kan være rotation mellem forskellige opgavetyper. Fx at flere medarbejderne i en servicesektion skiftes til at løse forskellige opgaver i stedet for kun at sidde med tidsregistrering eller kun i receptionen m.v. Jobrotation kan også være mellem uddannelse og job.
  • Sidemandsoplæring – deling af viden og erfaringer med en kollega eller flere inden for et speciale/fagområde.
  • Social Kapital – iværksætte konkrete initiativer som styrker relationerne inden for tillid, retfærdighed og samarbejdsevne i opgaveløsningen.
  • Praktikforløb – fx søge, via sin chef, om at komme i praktik i en anden myndighed.
  • Feedback – konstruktive tilbagemeldinger fra kolleger eller ledere.
  • Videndeling – indsamle og sprede viden mellem egen afdeling, andre afdelinger og til chefer/ledere. Fx nye tekniske løsninger, nye opgaver eller nye processer.
  • Teambuilding – begivenheder som styrker samarbejdet i afdelingen og opbygger relationer.
  • Sparring/brainstorming – udveksling af idéer, forslag eller holdninger, eventuelt modspil fra en anden person.

Du finder et større udvalg af tips under nyttige links til Tipskatalog for kompetenceudvikling på jobbet.

Hvad skal gøre jeg for at kompetenceudvikle mig?
Ansvaret for kompetenceudvikling er dit eget og din chefs. Derfor skal du tage en snak med din nærmeste leder. Eventuelt ved den årlige FOKUS udviklingssamtale. Her kan I forventningsafstemme og planlægge dit fremtidige kompetenceudviklingsforløb.

Stærke individuelle strategier for kompetenceudvikling skaber en attraktiv arbejdsplads og bedre trivsel i dagligdagen.