Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Orientering om fejl i lønkørsel

Indholdsområde

 
 
 

Orientering om fejl i lønkørsel 

Der er ved den seneste lønkørsel konstateret en fejl i tidsstyringssystemet.

Fejlen angår beregning af ferie for dele af de ansatte, der er på 12 %-ordning eller af andre årsager har afviklet ferie uden løn. Fejlen betyder, at den ansatte kan risikere at blive trukket for meget i løntræk for de feriedage, de har afviklet uden løn.

Det er blevet identificeret, hvor fejlen ligger i systemet, og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er i gang med at rette fejlen i tidsstyringssystemet. Der vil samtidig ske en oprydning, så forholdet bliver bragt i orden.

Som medarbejder vil man kunne blive opmærksom på fejlen ved at gennemgå sin lønseddel, hvor det fremgår hvor mange enheder (målt i timer), man er blevet trukket for som følge af ferieafholdelsen.

Berørte ansatte kan kontakte Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse (FRS), der er forberedt på at kunne assistere den enkelte medarbejder, såfremt der vil være behov for udbetaling af acontobeløb.
Sidst opdateret 27-08-2020 - kl. 17:02