Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Information vedr. nyt sygemeldingssystem

Indholdsområde

 
 
 

Information vedr. nyt sygemeldingssystem 

10. april 2019 implementerer Sygemeldingskontoret et nyt system, som understøtter  registrering og opfølgning på sygefravær. Som medarbejder, når du syge- og raskmelder dig, skal du ikke forholde dig anderledes, end du gør i dag.
Det understøttende system, som alene anvendes ved Sygemeldingskontoret, er naturligvis testet, men det kan alligevel ikke helt afvises, at medarbejdere og chefer i hele Forsvarsministeriets område vil opleve nogle uhensigtsmæssigheder, når systemet tages i brug.  Eksempelvis kan der måske forekomme uregelmæssigheder i forbindelse med udsendelse af opfølgningsmails til chefer.
Sygemeldingskontoret vil bestræbe sig på at yde den sædvanlige service – og vil i øvrigt løbende lægge opdateret information på HR-portalen, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.

Opfordring:  Brug Sygemeldings-APP’en: ”SYBAPP” i så stor udstrækning som muligt. Det letter vores arbejde.
Sidst opdateret 09-04-2019 - kl. 14:53