Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Meddelse vedrørende særlig feriegodtgørelse for visse grupper af rådighedspersonel m.fl.

Indholdsområde

 
 
 

Meddelse vedrørende særlig feriegodtgørelse for visse grupper af rådighedspersonel m.fl. 

Som følge af overgangen til ny ferielov og samtidighedsferie ændres afregningen af feriegodtgørelse for visse grupper af rådighedspersonel mfl.

Afregning af feriegodtgørelse med 12,5 pct. vil ske månedsvis til feriekonto. Det medfører, at der fremadrettet ikke – som hidtil – vil blive udbetalt særlig feriegodtgørelse med lønnen for april. I stedet vil der løbende blive indbetalt feriepenge på 12,5 pct. af den ferieberettigede løn til FerieKonto. Efter indefrysningsperioderne (1. september 2019 – 31. december 2019 og 1. januar 2020 – 31. august 2020) kan feriepengene hæves fra FerieKonto i takt med, at man holder ferie. Feriepengene hæver man fra FerieKonto via hjemmesiden www.borger.dk.

Ændringen vil fremgå af de berørte medarbejdergruppers lønseddel.

Er man uden for arbejdsmarkedet, fx fordi man er pensioneret, hæves feriepengene ligeledes fra www.borger.dk 
 
FPS er  er blevet opmærksomme på, at der i forbindelse med den seneste lønkørsel er sket en fejl fsva medarbejdere, der bliver afregnet på en særlig lønkode 5030 (særlig feriegodtgørelse). Fejlen vedrører visse medarbejdergrupper- primært inden for gruppen af rådighedspersonel (dvs. ikke fastansatte medarbejdere). Fejlen er sket i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, hvor vi som bekendt skal indefryse feriegodtgørelse.
 
Der skulle have været indefrosset 12,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Ved en fejl er man også kommet til at indefryse beløbet fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Feriegodtgørelsen for denne periode skulle have været udbetalt som særlig feriegodtgørelse med aprillønnen.
 
Lønkode 5030 omfattede i 2019 ca. 2220 medarbejdere. Det vil dog forventeligt være et lavere antal, der er påvirket af fejlen, da det kræver, at man har været aktiveret i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019. Nedenstående oversigtsskema visser de medarbejdergrupper, der kan være tale om.
 
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarets Regnskabsstyrelse er i gang med at rette fejlen, så pengene kan blive udbetalt ved næste lønkørsel. Du behøver derfor ikke selv at gøre noget, da fejlen bliver rettet fra centralt hold. 


PKAT
     Medarbejdergrupper
250        Rådighedspersonel organiseret under  HKKF
270        Værnepligtige sergenter
274        Officerer af reserven organiseret under HPRD (gl. ordning)
277        Stampersonel Rådighedstjeneste organiseret under CS
278        Sundhedsfaglig rådighedspersonel
683        Stampersonel m. rådighed
684        Officerer af reserven organiseret under  HPRD (ny ordning)
685        Beredskabsofficerer af reserven på rådighed organiseret under
              HPRD
686        Beredskabsofficerer af reserven på rådighed organiseret under
              HPRD
702        Regulativlønnede på Christiansø (timelønnede)
715        Musikerassistenter (timeløn) organiseret under Dansk
              Musikerforbund
781        Musikerassistenter (timeløn) organiseret under Dansk
              Musikerforbund

Sidst opdateret 10-07-2020 - kl. 11:08