Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

25-06-2020: GAVNTJENESTE VED JDR SOMMEREN 2020

 

Har du en eller flere undervisningsfri perioder henover sommeren der ikke kan dækkes af ferie eller friheder? Er der nu mulighed for at forrette gavntjeneste ved JDR.

Har dette interesse kontakt Seniorsergent Torben Nørskov Madsen via JDR-G-SIKR@mil.dk eller på telefon 7282 4524.

 

26-06-2020: GAVNTJENESTE SOMMEREN 2020

 

Selvom Danmark er ramt af CoVid19 (Corona virus) skal du stadigvæk prøve at få aftalt gavntjeneste ved din tidligere enhed, eller tjenestested såfremt du ikke har ferie eller friheder nok til at dække dine undervisningsfri perioder. Får du aftalt gavntjeneste ved din tidligere enhed eller tidligere tjenestested skal du melde herom til CU kontoret via FPS-KTP-CU@mil.dk

 

Er det midlertidigt ikke muligt at få arrangeret gavntjeneste, skal du melde herom til CU kontoret viaFPS-KTP-CU@mil.dk På din arbejdstidsregistrering registrere du artskode 100 – Tjeneste med komme gå/tid 0800 – 1524 for de dage hvor det ikke har været muligt at aftale gavntjeneste.

 

Kontaktperson: CU kontoret

Telefon nr.: 12345678

Mail: FPS-KTP-CU-ARB-TID@mil.dk

Ordrenummer.:

- HRN: 336023

- SVN: 336024

- FLV: 336025

 

Har du spørgsmål herom skriv til CU kontoret via FPS-KTP-CU@mil.dk

 

06-02-2020: PROBLEMER MED OPGØRELSE AF ARBEJDSTID

Forsvarsministeriets Personalestyrelse har tidligere i år skrevet ud til dig, om de problemer, der pt. er med det nye tidsstyringssystem. Herunder at der ikke kan udsendes en månedlig opgørelse af arbejdstid. Dette gælder alle i forsvaret – også medarbejdere på CU.

CU elementet får mange henvendelser om arbejdstid, men vi må bede om din tålmodighed. FPS og Koncern IT arbejder på højtryk for at løse problemerne. Ligeledes er der tekniske problemer med rejseafregninger i Mit CU, der forsinker afregningerne. Også dette arbejdes der på højtryk for at få løst.

Vi beklager de gener som problemerne medfører.

18-09-2019: LUKKET 24. SEPTEMBER

Det er ikke muligt, at komme i kontakt med CU-Elementet tirsdag den 24. september, pga. intern kursusaktivitet.

28-08-2019: INGEN INDBERETNING AF ARBEJDSTID FOR SEPTEMBER

Senest den 6. september 2019, skal alle medarbejdere på CU have indberettet sin arbejdstid for august i X-form. Derimod skal du ikke indberette din arbejdstid for september - den vil blive tastet jf. din uddannelsesplan. Du kan indberette arbejdstid i november, hvor vi forventer de tekniske udfordringer er løst.

Ændringen sker pga. Forsvaret overgår til nyt tidsstyringssystem og derfor justeres X-form til. Yderligere information er tilsendt din E-Boks.

26-06-2019: LÆNGERE SAGSBEHANDLINGSTID VED FRS

FRS har oplyst, at der for tiden er længere sagsbehandlingstid for udbetalingerne. Derfor kan du opleve, at der kan gå op til 3 uger før FRS udbetaler til NEM-konto. Til gengæld er sagsbehandlingstiden ved FPS reduceret og derfor vil den samlede sagsbehandlingstid ikke være væsentlig forlænget.

08-04-02019: CU KONTORET ER LUKKER

CU kontoret holder lukket i perioden 15. april til og med 22. april 2019

27-02-2019: HOTLINE LUKKET 1. MARTS

Fredag d 1. marts vil hotlinen være lukket hele dagen pga. intern mødeaktivitet.
Hotlinen er åben indtil da og åbner igen d 4. marts.

14-12-18: HOTLINE LUKKER I JULEFERIEN

Sidste mulighed for at komme i kontakt med CU-ELM inden juleferien er d. 21/12 kl 13:00.
Vi sidder klar ved telefonerne igen d. 7/1 kl 10:00
Glædelig jul og godt nytår

21-11-2018: TILBUD OM GAVNTJENESTE FRA JANUAR PÅ NYHOLM!


Søværnets Skole, Center for Sømilitærteknologi (SSK-CST) har brug for administrativ hjælp fra starten af januar 2910 og indtil opgaven er løst (forventeligt juni 2019).

Opgaverne kræver ingen særlige kompetencer og består i:
  • Indscanning og makulering af dokumenter.
  • Oprydning i arkiver.
  • Diverse forefaldende administrativt arbejde.

Ønsker du at gøre gavntjeneste i din uddannelsesfri periode ved SSK-CST, så skriv til FPS-KTP-CU@MIL.DK. Anfør dit MAnr, navn og hvilke datoer du ønsker at gøre gavntjeneste.

26-09.2018: X-FORM VIRKER IGEN

Vi er nu klar til at modtage jeres arbejdstidsregistreringer via X-FORM, som igen er oppe at køre. Indtast din arbejdstid her

11-09-2018: ER DU I TVIVL OM HVORDAN SKEMAERNE SKAL UDFYLDES? SE EKSEMPLER HER!

Er du en af dem, som er i tvivl om hvordan et ansøgningsskema om tilskud til undervisningsmidler og bevægelsesoversigten skal udfyldes? Så se eksemplerne her:
- Eksempel på udfyldt bevægelsesoversigt
- Eksempel på udfyldt ansøgning om tilskud til undervisningsmidler

Eksemplerne er lavet på opfordring fra en medarbejder på CU. Har du også et optimeringsforslag? Så skriv det gerne i facebookgruppen eller send en mail til FPS-KTP-CU@MIL.DK

19-07-2018: HOTLINEN LUKKER DEN 20. - 29. JULI

Fra fredag den 20. juli lukkes hotlinen ned på grund ferie og åbner igen mandag den 30. juli. Du kan stadig kontakte CU-elementet pr. mail i perioden og sagsbehandling finder fortsat sted.

Skal du have telefonisk kontakt inden da, er du meget velkommen til at ringe i tidsrummet kl. 10-13 på (+45) 3266 5360. 

01-05-2018: INFO OM ORLOV

Skal du på barselsorlov, forældreorlov eller fædreorlov?

Så skal du kontakte din beskæftigelsesrådgiver, med henblik på at få ændret din uddannelsesplan. Du skal samtidigt kontakte Barselskontoret, via Sygemeldingskontoret på 3266 3266 og melde din orlov.

01-04-2018: TIDSREGISTRERING PR. 1. APRIL 2018

Vi er pr. den 1. april 2018 overgået til elektronisk tidsregistrering via borger.dk.


Under afsnittet Arbejdstid længere nede på siden, er der link til vores nye elektroniske arbejdstidsregistreringssystem X-form hvor I med nemlogin skal logge ind og udfylde jeres arbejdstid. Der er under samme afsnit lagt en vejledning ud til X-form, der beskriver og vejleder i hvordan I skal indberette jeres arbejdstid.


Der ligger ikke længere nogle arbejdstidssedler under afsnittet Arbejdstid, da vi ikke længere anvender disse for CU personel.


Oplever du problemer med registrering af din arbejdstid, eller har du spørgsmål så kontakt CU elementet på: FPS-KTP-CU-ARB-TID@MIL.DK


05-01-2018: NYE KTP ADRESSER

FPS-KTP-CU@MIL.DK - Generelle henvendelser
FPS-KTP-CU-ARB-TID@MIL.DK - Arbejdstid
FPS-KTP-CU-AFREGNING@MIL.DK - Rejser
FPS-KTP-CU-TILSKUD@MIL.DK - Tilskud til undervisningsmidler
FRS-KTP-LONADM-CU@MIL.DK - Er du i lønnet praktik, skal du fortsat sende lønsedler hertil


BEMÆRK: Selvom du ikke modtager et autosvar, har vi modtaget din henvendelse