I politikken er der fokus på at skabe de bedste muligheder for, at erfarne medarbejdere kan udleve deres potentiale – fx gennem fleksible løsninger, medarbejderudvikling og trivsel med fokus på kerneopgaven.

 

Det er vigtigt med en tidlig indsats for at fastholde specialiserede kompetencer blandt medarbejdere i deres senkarrierer. Ungdomsårgangene er mindre, og andelen af erhvervsaktive ældre stiger i hele det danske samfund. Det gælder også inden for Forsvarsministeriets område, hvor andelen af militære medarbejdere over 55 år er stigende. Det giver øget konkurrence om arbejdskraften og dermed større behov for at fastholde kompetente og motiverede medarbejdere i deres senkarrierer.

Med seniorpolitikken sendes et klart signal til medarbejderne:

 

- Alder giver erfaring, som vi har brug for både på Forsvarsministeriets område og som samfund. Vi skal passe på, at vi ikke dømmer gode medarbejdere ude på baggrund af årstal på en dåbsattest. Med den nye seniorpolitik sender vi et klart signal til medarbejderne om, at vi gerne vil have, at de bliver længere. Samtidig giver vi medarbejderne en ny rettighed, der skal sikre en mere individuel planlægning af senkarrieren, siger forsvarsminister Trine Bramsen, som også udtrykker stor ros til de faglige organisationers engagement i arbejdet.

 

Seniorpolitikken er en vigtig ramme for indsatsen med at fastholde erfaringer og kompetencer til gavn for kerneopgaven:


- Vi vil et helt og godt arbejdsliv for alle - og gerne lidt længere. Det skal seniorpolitikken være med til at sætte rammerne for. Det kræver en bevidst og aktiv indsats fra medarbejder og leder at sikre, at alle de stærke kompetencer, vi har og skaber i fællesskab udnyttes fleksibelt til gavn for den enkelte, for Forsvaret og for Danmark, siger departementschef, Morten Bæk.

 

Fem grundsten skal afklare motivation, kompetencer og muligheder

Seniorpolitikken omsætter de strategiske overvejelser i fem grundsten, der også indebærer konkrete handlingsanvisninger.

Der indføres fx tilbud om seniorsamtaler det år medarbejderen fylder 55 år. Samtalen udmøntes i en udviklingsplan, som skal være med til at afklare, hvordan vi kan fastholde brugbare erfaringer og kompetencer i samspil med medarbejderens ønsker. På den måde bliver senkarrieren et resultat af en oplyst og aktiv vurdering af muligheder, ønsker og udnyttelse af erfaringer og kompetencer.

 

De fem grundsten

  1. Seniorsamtaler skal tilbydes alle medarbejdere i det år, de fylder 55 år.
  2. Alle medarbejdere i deres senkarrierer skal tilbydes en udviklingsplan
  3. Muligheder for vejledning og rådgivning skal være synlige
  4. Beslutningen om et længere arbejdsliv skal tages på et oplyst grundlag
  5. Øget fokus på trivsel

Næste skridt

Personalestyrelsen vil i tæt samarbejde med de faglige organisationer, ministerområdets myndigheder, chefer og ledere, indlede arbejdet med at omsætte tiltagene, og vi forventer at kunne påbegynde implementering i løbet af andet halvår 2021.

 

Du kan læse hele seniorpolitikken her.

Sidst opdateret 29. april, 2021 - Kl. 12.26

Nødvendige (vis detaljer)

  • Systemcookies Episerver

Intern statistik (vis detaljer)

  • Siteimprove

Tredjeparts (vis detaljer)

  • Facebook
  • Twitter
  • Google