Hvordan bestiller jeg hæderstegn/anciennitetstegn og hvor mange må jeg bestille?
Tjenestestederne bestiller hæderstegn/anciennitetstegn direkte ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på forpers.dk. Indstillende myndighed er ansvarlig for, at personer, der indstilles, opfylder kriterierne for tildeling.

Der kan kun bestilles til aktuelt forbrug.

Skal man være ansat samme sted uafbrudt?
Nej, det skal man ikke, men man skal have været ansat inden for samme område – enten brand eller redning.

Kan man være beskæftiget i samme stilling, men ikke i sammenhængende periode?
Ja, det kan man godt, men det er kun perioden man er ansat, der tæller med.

Kan man evt. have en anden beskæftigelse i mellem to hæderstegnsgivende stillinger? F.eks. deltidsbrandmand/pædagog/deltidsbrandmand.
Ja, men det er kun perioden, som i dette tilfælde deltidsbrandmand, der tæller med.

Ansatte ved Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandkorps
Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandkorps er pr. 18. maj 2018 blevet omfattet af cirkulære CIR1H nr. 9376, tildeling af Hæderstegnet for god tjeneste i brandvæsenet. Det er først efter denne dato, at de ovennævnte tjenestesteder kan tildele medarbejdere denne medalje. Medarbejdere der har opnået 40 eller 50 års anciennitet før d. 18. maj 2018, hvor de blev omfattet af cirkulæret, kan ikke indstilles med tilbagevirkende kraft.

Modtager jeg et diplom?
Med hæderstegnet for både brand og redning, medfølger et diplom underskrevet af direktøren for Beredskabsstyrelsen.

Ved anciennitetstegn brand kan der bestilles diplom, som myndigheden selv udfylder.

Ved anciennitetstegn redning (frivillige), forefindes ikke diplomer.

Jeg har mistet mit hæderstegn/anciennitetstegn
Mistes et hæderstegn eller et anciennitetstegn rettes henvendelse til tjenestestedet, der herefter kontakter Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-KTP-BRSTEGN@MIL.DK. Du vil efterfølgende modtage en godkendelsesskrivelse, så du, for egen regning, kan bestille ny medalje/tegn direkte ved leverandøren.

Bliver udleverede hæderstegn/anciennitetstegn registreret?
Indstillende myndighed registrerer udlevering af hæderstegn og anciennitetstegn på den enkelte medarbejder. Forsvarsministeriets Personalestyrelse registrerer ligeledes udlevering af hæderstegn til personer med aktivt medarbejdernummer i Forsvarsministeriets koncernfælles ressourcestyringssystem; DeMars.

Følger der sildeben med til hæderstegnet?

Når nuværende lagerbeholdning er opbrugt, vil der fremover ikke længere vil blive udleveret sildeben sammen med hæderstegnene. Disse kan købes hos leverandøren på www.jef.dk.

Hvorfor modtager jeg kun et krydsbånd, og ingen medalje, når jeg har bestilt 40 eller 50 års Hæderstegn?

Når der bestilles et 40 eller 50 års Hæderstegn, har medarbejderen tidligere fået udleveret et Hæderstegn for 25 års god tjeneste*. Medaljen herfra, skal flyttes over på det nye krydsbånd, da selve medaljerne er ens. Krydsbåndende til hhv. 40 og 50 år, har fået påsat et egeløv i sølv (40 år) eller guld (50 år).


*Der er visse undtagelser, såsom Københavns Brandvæsen, hvor medarbejdere tidligere har modtaget en anden medalje, inden de blev omfattet et Beredskabsstyrelsens Hæders- og anciennitetstegn.

Sidst opdateret 1. februar, 2021 - Kl. 15.09