Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Delvis sygemelding (chef) 

Ved at indgå en aftale om en delvis sygemelding, giver du din medarbejder mulighed for at bevare sin tilknytning til arbejdspladsen. Medarbejderen vedligeholder sine kompetencer og undgår at blive isoleret fra arbejdsmarkedet.
 
Selve opfølgningsprocessen ved en delvis sygemelding adskiller sig ikke fra den proces, der iværksættes over for en fuldtidssygemeldt medarbejder.

Forinden den delvise genoptagelse af arbejdet, kan du sammen med medarbejderen udarbejde en mulighedserklæring, hvor I får nedskrevet hvilke eventuelle tiltag omkring arbejdsopgaverne I aftaler samt tidshorisonten for dette.
Se desuden ’mulighedserklæring’ under relaterede artikler.
 
Hvornår kan din medarbejder blive delvist sygemeldt? 
En række forudsætninger skal være opfyldt, for at du og din medarbejder kan indgå en aftale om en delvis sygemelding:

  • Den sygemeldte medarbejder skal være fraværende mindst fire timer om ugen for at være delvist sygemeldt.
  • Du og den sygemeldte medarbejder skal selv indgå en aftale om delvis sygemelding, men medarbejderen skal orientere sin bopælskommune om aftalen, såfremt sygedagpengeperioden er påbegyndt. 
    Kommunen har ret til at modsætte sig, at den sygemeldte medarbejder genoptager arbejdet delvist, såfremt de vurderer, at det forhaler helbredelsen. Hvis medarbejderen - på trods af kommunens anbefaling – alligevel vælger at genoptage arbejdet delvist, skal det forventes, at kommunen stopper udbetalingen af sygedagpenge til forsvaret.
  • Som udgangspunkt skal du og din medarbejder være enige om aftalen. Ved uenighed kan kommunen træffe afgørelsen under hensyntagen til de nødvendige skånehensyn til din medarbejders sygdom.
  • Din medarbejder skal være opmærksom på, at han/hun ikke må raskmelde sig til kommunen før arbejdet genoptages i fuldt omfang.
  • Husk at sygemeldingskontoret skal informeres om den delvise syge/raskmelding.

  
Det er en midlertidig ordning. Hvis du, medarbejderens læge eller den sygemeldte medarbejder selv skønner, at han/hun ikke vil kunne genopnå den fulde arbejdsevne, skal der sammen med jobcenteret (kommunen) tages stilling til evt. andre støtteordninger.

Registrering af din medarbejders arbejdstid, når MA er delvis sygemeldt
Når din medarbejder er delvis sygemeldt, skal der som vanligt tastes den faktiske arbejdstid i SAP. Når måneden er gået og du evt. har godkendt arbejdstiden, fylder SYBA resten af normtiden op med sygdom.
Godkender du arbejdstiden ugevis, vil SYBA fortsat kun fylde op med sygdom, når måneden er gået.

Afholdelse af ferie som sygemeldt
Det er muligt for din medarbejder at afholde ferie som sygemeldt – både som fuldt og delvist sygemeldt. Hvis sygedagpengeperioden er påbegyndt, skal medarbejderen huske at kontakte sin kommune, hvis man ønsker at afholde ferie under sygdom.  Derved sikres det, at sygepengeudbetalingen til Forsvaret kan genoptages efterfølgende.
 
Kommunen har ret til at sige nej til afholdelse af ferie, hvis medarbejderen er midt i et afklaringsforløb, eller hvis man vurderer, at det vil forhale helbredelsen. Vælger man at afholde ferien alligevel, skal det forventes, at kommunen lukker for refusionssagen.
 
Sygemeldingskontoret skal desuden orienteres om tidspunktet for afholdelsen af ferien.


Refusion
Hvis kommunen i forløbet vurderer, at medarbejderen er fuldt arbejdsdygtig – eller medarbejderen evt. ikke længere falder ind under mulighederne for udbetaling af sygedagpenge eller jobafklaringsydelse - vil Forsvaret ikke længere modtage refusion. Hvis medarbejderen ikke har genoptaget arbejdet fuldt ud, når refusionsperioden er udløbet, skal du i samarbejde med Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) bemandingsafdeling tage stilling til det videre forløb.

Se desuden ’Refusion ved sygdom’ under relaterede artikler.

Bemærk: Denne artikel henvender sig til chefer. Er du medarbejder og vil vide mere om 'Delvis sygemelding' skal du bruge linket under 'Relaterede artikler' til højre på siden.