Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Fastholdelsesplan (chef) 

Når din medarbejders sygefravær har en varighed af 8 uger, eller forventes at have en varighed af 8 uger, kan han/hun anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Planen beskriver, hvordan medarbejderen hurtigst muligt kan vende helt eller delvis tilbage til arbejdspladsen.

Som chef er det dit ansvar at udarbejde fastholdelsesplanen sammen med medarbejderen.

Fordelene ved en fastholdelsesplan er bl.a., at både du og din medarbejder tilkendegiver et ønske om, at medarbejderen fastholdes på arbejdspladsen, og forventningerne til sygdomsforløbet afstemmes.

Anmodning om fastholdelsesplan
Anmodning om at udarbejde en fastholdelsesplan, kan ske når som helst i sygeforløbet, når blot den forventede varighed af sygeforløbet er minimum 8 uger.
Som arbejdsgiver kan du godt afslå at udarbejde en fastholdelsesplan, hvis du vurderer, at der ikke er behov for det.

Indhold af fastholdelsesplanen
Fastholdelsesplanen kan i nogle tilfælde være et godt værktøj for medarbejderen, i samarbejdet med kommunen.

Fastholdelsesplanen kan f.eks. indeholde en beskrivelse af arbejdspladsindretning, ændrede arbejdsopgaver mv. Fastholdelsesplanen skal være skriftlig, men herudover er der ingen formkrav.

Du kan finde henholdsvis vejledning og skabelon for fastholdelsesplan under ’Nyttige links’.

Bemærk: Denne artikel henvender sig til chefer. Er du medarbejder og vil vide mere om 'Fastholdelsesplan' skal du bruge linket under 'Relaterede artikler' til højre på siden.