Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Hyppigt sygefravær (chef)

Indholdsområde

 
 
 

Hyppigt sygefravær (chef) 

Hyppigt sygefravær er, hvis din medarbejder har haft 4 fraværsperioder inden for de seneste 6 måneder. En enkelt sygedag tæller også som en fraværsperiode.

Ved hyppigt sygefravær vil du modtage en mail fra Sygemeldingskontoret om at du skal afholde en sygefraværssamtale. Mailen vil yderligere indeholde oplysninger om medarbejderens sygefravær.

Formålet med samtalen er at afdække, om medarbejderens sygefravær skyldes sygdom eller er begrundet i forhold på arbejdspladsen. Som arbejdsgiver er du berettiget til at drøfte spørgsmål vedrørende arbejdets udførelse, og det forventes at din medarbejder loyalt medvirker hertil.

Regler for samtalen
Du må ikke stille spørgsmål til diagnosen, men medarbejderen må godt uopfordret fortælle dig herom. Bemærk at din medarbejder har ret til en bisidder til samtalen. Bemærk også, at du har notatpligt i forbindelse med afholdelse af sygefraværssamtaler.

Under og efter samtalen
I fællesskab skal du og din medarbejder gennem sygefraværssamtalen finde frem til løsninger der kan forkorte sygefraværet. Måske konkluderer du, at fraværet er et resultat af uheldige sammentræf, og at der ikke er behov for at træffe yderligere foranstaltninger. Det kan også være, at samtalen afdækker, at der er behov for at anvende én af nedenstående:
  • Mulighedserklæring, som fokuserer på medarbejderens muligheder for at løse arbejdsopgaver på trods af sygdom. Udarbejdes i samarbejde med medarbejderens egen læge.
  • Friattest, fx hvis du ønsker at din medarbejder i en periode skal fremsende lægelig dokumentation på 1. sygedag.
  • Delvis sygemelding, der er en midlertidig ordning, som giver medarbejderen mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdspladsen i sygeperioden.
  • §56 aftale, hvis det viser sig, at din medarbejder har en kronisk sygdom el. lign.

 
Fortsætter fraværsmønstret efter samtalen, vil du modtage en ny opfordring til at afholde en opfølgende sygefraværssamtale. Hvis du vurderer, at årsagerne til fraværet er uklare, bør du bede din chef om at deltage i denne samtale.

Lykkes det fortsat ikke at bryde fraværsmønstret, skal der tages kontakt til FPS med henblik på at finde en løsning.

Bemærk: Denne artikel henvender sig til chefer. Er du medarbejder og vil vide mere om 'Hyppigt sygefravær' skal du bruge linket under 'Relaterede artikler' til højre på siden.