Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Mulighedserklæring (chef)

Indholdsområde

 
 
 

Mulighedserklæring (chef) 

Mulighedserklæringen er den ene af to typer lægeerklæringer, du som arbejdsgiver kan bede en sygemeldt medarbejder om at fremskaffe. Den anden er en friattest.

En mulighedserklæring fokuserer på de arbejdsopgaver medarbejderen kan udføre på trods af sin sygdom, uden at det vil få negativ indflydelse på vedkommendes helbredelse. Formålet er at fastholde medarbejderen i arbejdet og gøre det lettere for vedkommende at vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen.

Hvornår anvendes en mulighedserklæring?
Du kan som chef beslutte, at der skal udarbejdes en mulighedserklæring når som helst i sygeforløbet. En mulighedserklæring kan fx benyttes i nedenstående situationer:
  • Sygefravær pga. stress, rygproblemer eller lign.
  • Helt eller delvis fravær i forbindelse med graviditet.
  • Fortsat sygefravær efter tidligere mulighedserklæring.
  • Hyppigt sygefravær med baggrund i helbredsproblemer.

Medarbejderen skal deltage i udfyldelse af mulighedserklæringen. Manglende medvirken kan betragtes som ulovlig udeblivelse, hvilket i sidste ende kan medføre ansættelsesretlige sanktioner (dvs. afskedigelse).

Sygemeldingskontoret betaler for mulighedserklæringen. Medarbejderen skal medbringe betalingsanvisningen ved lægen. Du kan finde vejledningen til betalingen under ’Nyttige links’.

Sådan udfylder du en mulighedserklæring
Hvis du vurderer, at det er nødvendigt med en mulighedserklæring skal du indkalde din medarbejder til et møde. Medarbejderen skal indkaldes med 4-7 dages varsel. I kan også udarbejde erklæringen i forbindelse med sygefraværssamtalen. Til mødet skal du sammen med din medarbejder beskrive følgende tre forhold:

  • Medarbejderens problem – fx at vedkommende ikke kan sidde ned længere tid ad gangen.
  • De begrænsninger, det fører til rent arbejdsmæssigt.
  • Forslag til løsninger, fx at medarbejderen i en periode skal arbejde på nedsat tid, at nogle arbejdsfunktioner ændres el.lign.

Herefter skal medarbejderen gå til sin læge, der skal udfylde resten af blanketten og vurdere, om aftalen mellem dig og medarbejderen er i orden ud fra en lægefaglig vurdering – fx om der er lagt op til for få eller for mange skånehensyn.

Medarbejderen og vedkommendes læge har 14 dage til at udfylde resten af mulighedserklæringen og returnere den til dig. Når du har modtaget den fuldt udfyldte mulighedserklæring, skal medarbejderen og Sygemeldingskontoret have en kopi, mens originalen arkiveres i medarbejderens p-mappe.

Når mulighedserklæringen udløber, vil du modtage en erindringsmail fra Sygemeldingskontoret. I mailen vil du blive opfordret til at vurdere, om yderligere tiltag eller en evt. fornyelse af mulighedserklæringen er nødvendige.

Bemærk: Denne artikel henvender sig til chefer. Er du medarbejder og vil vide mere om 'Mulighedserklæring' skal du bruge linket under 'Relaterede artikler' til højre på siden.