Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Sygefraværssamtale (chef)

Indholdsområde

 
 
 

Sygefraværssamtale (chef) 

Når din medarbejder har et længerevarende eller hyppigt sygefravær skal du afholde en eller flere sygefraværssamtaler inden for en given periode.

Du skal indkalde til samtalen med et rimeligt varsel, og din medarbejder har ret til en bisidder. Sygefraværssamtalen kan afholdes telefonisk eller evt. i medarbejderens hjem, hvis ikke det er muligt for ham eller hende at møde op på arbejdspladsen.

Hvornår skal du holde samtalen?
Ved længerevarende sygefravær skal du afholde en sygefraværssamtale ved den 7. sygefraværsdag, inden den 28. sygefraværsdag og ved den 60. sygefraværsdag. Herefter skal en samtale finde sted med 30 dages intervaller.

Ved hyppigt sygefravær skal du afholde en sygefraværssamtale, når din medarbejder har 4 sygefraværsperioder inden for de seneste 6 måneder.
  
Læs desuden artiklen vedr. hyppig sygefravær under 'relaterede artikler'
 
Gode råd om sygefraværssamtale
Formålet med samtalen er at finde ud af, om du og din medarbejder i fællesskab kan finde frem til løsninger, der kan forkorte sygefraværet. Vigtigt for samtalen er, at I har fokus på hvornår og hvordan din medarbejder kan vende tilbage til arbejdet, og hvilke funktioner han eller hun evt. kan varetage trods sygdommen.

Du kan i samtalen spørge ud fra de tre F’er: Funktioner, Fravær, Foranstaltninger:

Funktioner:
  • Vil du kunne arbejde på halv tid?
  • Hvilke opgaver kan du løse?
  • Er der andre afdelinger på arbejdspladsen, hvor du kan se dig selv under sygdomsforløbet?

Fravær: 

  • Hvor længe regner du med, at sygdomsforløbet vil vare?
  • Vil du kunne genoptage arbejdet delvist?
  • Hvor stor en del af din normale arbejdstid regner du med at være fraværende?
  • Er der planlagt perioder med behandlingsforløb eller andet, hvor du ikke vil kunne arbejde?

Foranstaltninger:

  • Vil du kunne arbejde fra hjemmet i et vist omfang?
  • Er der særlige hjælpemidler, som vil kunne gøre det muligt for dig at arbejde?

  
Som arbejdsgiver må du ikke stille spørgsmål til sygdommens art, men medarbejderen må gerne frivilligt oplyse herom.

Du kan finde vejledning til samtalen under ’Nyttige links’. Du kan også få inspiration fra arbejdsmarkedsstyrelsens pjece på internettet.

Derfor er samtalen vigtig
Medarbejderne er forsvarets mest værdifulde ressource, og det er derfor i alles interesse, at medarbejderen trives og sygefraværet minimeres.

En tidlig dialog mellem medarbejder og chef ved sygdom, giver gode muligheder for at reagere målrettet og i sidste ende øge chancen for at fastholde medarbejderen. Det er som følge heraf blevet lovpligtigt, at arbejdsgiveren skal afholde en sygefraværssamtale med sin sygemeldte medarbejder.

Notatpligt
Du har altid notatpligt, når du holder en sygefraværssamtale. I denne sammenhæng betyder det, at du skal tage referat af indholdet af samtalen, samt evt. indgåede aftaler. Medarbejderen bør skrive under på, at referatet er blevet forevist, eller at en kopi af referatet er blevet udleveret. Referatet skal sendes til sygemeldingskontoret. Vær opmærksom på, at der ikke er noget formkrav til notatudformningen, men du kan evt. anvende denne skabelon.

Referatet skal også udarbejdes, selvom I udfylder en mulighedserklæring, da samtalen kan omhandle ting der ikke fremgår af denne erklæring.