Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Friattest (medarbejder) 

Med en friattest bekræfter din læge, at dit fravær skyldes sygdom. Samtidig giver han/hun sit skøn over, hvor længe du forventes at være sygemeldt.
 
En friattest (eller friteksterklæring) er den ene af to typer lægeerklæringer, som din arbejdsgiver kan bede dig som sygemeldt medarbejder om at fremskaffe. Den anden er en mulighedserklæring.
 
Hvornår anvendes en friattest?
En friattest kan fx benyttes i følgende situationer:

  • Ved hyppigt sygefravær med uklar årsag, hvor en sygefraværssamtale har afdækket, at der er behov for dokumenteret fravær. Og hvor en mulighedserklæring ikke er relevant
  • Ved længerevarende sygdom
  • Hvis du sygemelder dig i opsigelsesperioden
  • Hvis særlige forhold gør, at du ikke kan eller ønsker at deltage i en sygefraværssamtale med din nærmeste chef
     

Sådan får du en friattest
Sygemeldingskontoret vil, på vegne af din chef, bede dig om at sende en friattest. Du modtager et brev i din E-boks, som du skal tage med til lægen, der udarbejder friattesten.

Attesten sendes til:

Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Sygemeldingskontoret
Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Du kan også sende attesten elektronisk til: 
FPS-KTP-SYGE@mil.dk

Når friattesten udløber
Når friattesten udløber, vil din chef modtage en mail fra Sygemeldingskontoret, hvor han eller hun vil blive opfordret til at vurdere, om yderligere tiltag eller en evt. fornyelse af friattesten er nødvendige.