Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Syg i ferien 

Hvis du skulle være så uheldig at blive syg mens du har ferie, kan du få erstatningsferie. Du har ret til erstatningsferie i op til 4 uger.
 
Karensdage
De første 5 sygedage er karensdage, der ikke giver ret til erstatningsferie. Karensdagene behøver ikke at blive afviklet i sammenhæng. Ved ferieårets start vil din arbejdstidsopgørelse udvise 5 karensdage. De vil løbende blive nedskrevet i takt med de dokumenterede sygedage under ferie, som du måtte få i løbet af ferieåret.
 
Husk at sygemelde dig
Ligesom ved sygdom uden for ferieperioder, skal du sygemelde dig ved Sygemeldingskontoret på den 1. sygedag. Husk at fortælle, at din ferie er begyndt.
 
Du har som medarbejder først ret til erstatningsferie fra den dag, du sygemelder dig. Karensperioden begynder ligeledes først, når du har meldt dig syg.
 
Lægeerklæring
For at få ret til erstatningsferie, skal du selv indhente lægelig dokumentation for, at du er syg. Du skal også selv betale eventuelle omkostninger for dokumentationen.
 
Hvis sygdommen indtræder i udlandet, kan dokumentationen være en erklæring fra en udenlandsk læge eller en sygehusjournal. Hvis du bliver syg i Danmark, kan du indhente en friattest fra din læge. Dokumentationen kan også være indlæggelsespapirer fra sygehuset.

Du skal være opmærksom på, at den lægelige dokumentation skal dokumentere dit fravær fra den 1. sygedag. Hvis lægeerklæringen/sygehusjournalen først gælder fra et senere tidspunkt, vil nedskrivningen af karensdage/retten til erstatningsferie først gælde herfra.
 
Dokumentationen sendes til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Sygemeldingskontoret, Arsenalvej 55, 9800 Hjørring.
 
Hvis du ønsker at opnå ret til erstatningsferie, skal dokumentationen være Sygemeldingskontoret i hænde senest en måned efter første sygedag. 
 
DeMars
Din ferie skal være tastet som planlagt ferie i DeMars, for at Sygemeldingskontoret kan registrere din sygdom korrekt, og du kan opnå ret til erstatningsferie.
 
Afholdelse af erstatningsferie
Hvis sygdommen stopper under ferien, kan du - efter aftale med din chef – afholde den resterende del af ferien, eller genoptage arbejdet. Den erstatningsferie, som sygdommen har udløst, kan som udgangspunkt ikke afholdes i forlængelse af den oprindeligt planlagte ferie, men senere i ferieåret eller i det efterfølgende ferieår.
 
Tilfælde hvor du ikke har ret til erstatningsferie
Du har ikke ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg under afholdelse af særlige feriedage eller anden optjent frihed. Der er ingen ændringer, hvis du bliver syg inden feriens påbegyndelse. Her er der heller ingen karensperiode.
Husk at du skal sygemelde dig ved arbejdstids påbegyndelse - senest kl. 9.00 eller to timer efter arbejdstids start.
 
Sygedagpengerefusion til forsvaret
Hvis dit fravær bliver længerevarende, vil Refusionskontoret anmelde din sygdom til kommunen. Det vil være den første sygefraværsdag efter udløbet af de fem karensdage, som bliver anmeldt til kommunen som din første sygedag. Det vil sige, at forsvaret først er berettiget til sygedagpengerefusion den 31. fraværsdag efter udløbet af karensperioden.
Sidst opdateret 18-03-2019 - kl. 14:10

3266 3266

Husk at sygemelde dig den 1. sygedag og raskmelde dig, når du vender tilbage til arbejdet.

 

Ring tlf. 3266 3266, man.-fre. kl. 6.00 - 14.00.