Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Koncernens linje ifm. overgang til ny ferielov

Indholdsområde

 
 
 

Koncernens linje ifm. overgang til ny ferielov 

Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, skal vi først og fremmest vænne os til begrebet samtidighedsferie. Samtidighedsferie betyder, at vi kan afholde betalt ferie i takt med, at vi optjener den. Den nye ferielov indebærer også ændringer i måden, vi optjener og afvikler ferie på, ligesom vi skal vænne os til nye ferieafviklingsperioder og nye måder at få udbetalt særlig feriegodtgørelse på. Allerede nu, hvor vi er i en overgangsperiode mellem den nuværende og den nye ferielov, er der ændringer i forhold til eksempelvis feriegodtgørelser. Du kan læse mere om overgangen til den nye ferielov i de nedenstående afsnit, der mere detaljeret beskriver forhold om afholdelse og overførelse af ferie samt ændringerne til den særlige feriegodtgørelse. 

 

Afholdelse af ferie på forskud
I den nye ferielov/ferieaftale er der fra 1. september 2020 mulighed for at aftale, at ferie kan holdes på forskud som følge af overgangen til samtidighedsferie, hvor ferie optjenes parallelt med arbejdet. Dette vil bl.a. give medarbejdere mulighed for at holde ferie, selv om ferien endnu ikke er optjent. Det vil eksempelvis gøre det muligt at holde en længere ferieperiode på et tidspunkt, hvor man endnu ikke har optjent nok feriedage, fx fordi man er nyansat.
 
 • Det kan for månedslønnede medarbejdere aftales, at de kan afholde op til 10 feriedage på forskud
 • I helt særlige tilfælde kan ledelsen godkende op til 20 feriedage på forskud

Kriterier for forskudsferie vil være følgende:

 • Beror på en aftale mellem ledelse og medarbejder
 • Gælder kun for månedslønnede
 • Skal kunne nå at optjenes inden for ferieåret
 • Reguleres i takt med, at ferien reelt optjenes
 • Evt. negativ saldo modregnes ved fratræden
 
Overførsel af ferie og særlige feriedage
For overgangsåret til den nye ferielov vil der i år være mulighed for at aftale overførsel af ferie og særlige feriedage inden for de rammer, der gives i ferieloven og ferieaftalen (op til 5 feriedage og 5 særlige feriedage), hvor det lokalt giver mening for den enkelte medarbejder og samtidig er foreneligt med tjenesten samt regeringens udmeldinger i forbindelse med COVID-19.
 
Udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19
Ferie, der ikke kan afholdes pga. væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn i forbindelse med COVID-19, kan overføres til den efterfølgende ferieafviklingsperiode. Denne overførsel kan ske efter aftale mellem ledelse og medarbejder eller som pålæg fra ledelsen.
 
Særlig feriegodtgørelse ved overgang til ny ferielov
Som en konsekvens af aftale om feriegodtgørelse i overgangsordningen samt statens ferieaftale sker der ændringer i udbetalingen af særlig feriegodtgørelse. Det betyder, at den feriegodtgørelse, som bliver udbetalt med lønnen i april måned 2020, er mindre, end den plejer at være. Det skyldes, at 1 % af de i alt 1,5 % særlig feriegodtgørelse er blevet indefrosset for perioden den 1. september 2019 til den 31. december 2019. Feriegodtgørelsen består derfor af 1,5 % optjent i perioden den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 og 0,5 % optjent i perioden den 1. september 2019 til den 31. december 2019.
 
Udbetalingstidspunktet for den særlige feriegodtgørelse vil ændre sig fra 2021. Efter den nye ferielov vil den særlige feriegodtgørelse blive udbetalt to gange om året (i dag udbetales den med april måneds løn). Efter den nye ferielov vil særlig feriegodtgørelse for perioden 1. september - 31. maj blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned. Særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni - 31. august vil blive udbetalt med lønnen for august måned.
 
Udbetalingerne vil fremadrettet således ske på følgende måde:

Udbetales ultimo april 2020

 • 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under den gamle ferielov i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019.
 • 0,5 % af den ferieberettigede løn optjent i overgangsperioden til den nye ferielov (indefrysningsperioden) 1. september 2019 – 31. december 2019.

Udbetales ultimo april 2021
 
 • 0,5 % af den ferieberettigede løn optjent i overgangsperioden til den nye ferielov (indefrysningsperioden) 1. januar 2020 – 31. august 2020.

Udbetales ultimo maj 2021, 2022 etc.

 • 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under ny ferielov og ferieaftale i perioden optjent 1. september 2020 – 31. maj 2021

 

Udbetales ultimo august 2021, 2022 etc.

 • 1,5 % af den ferieberettigede løn optjent under ny ferielov og ferieaftale i perioden optjent 1. juni 2021 – 31. august 202.

Overgangen i tidsstyringssystemet
Der vil fra den 1. maj 2020 stå op til 16,64 dage ferie med løn til rådighed for medarbejdere i tidsstyringssystemet. Disse er til brug for afvikling i perioden 1. maj – 30. september 2020.

 

Fra 1. september træder vi så fuldt ind i den nye ferielov og et nyt ferieår, hvor vi opsparer og afvikler ferie samtidigt. Uforbrugt ferie fra overgangsperioden overføres automatisk til det nye ferieår.

Spørgsmål om overgang til den nye ferielov kan rettes til FPS’ HR-partnerne samt overenskomstafdelingen fps-ktp-ok-arbejdstid.