Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Orientering om ny ferielov, overgang til ny ferielov og særlige feriedage

Indholdsområde

 
 
 

Orientering om ny ferielov, overgang til ny ferielov og særlige feriedage 

Den nye ferielov gælder alle medarbejdere og har ikke den store betydning for den enkelte medarbejder, der skal ansøge om ferie som vanligt. Måden ferien bliver optjent på har dog ændret sig. Neden for kan du læse mere om den nye ferielov, overgangsordningen, 12 %-ordningen og de særlige feriedage.
 
Kort om den nye ferielov
Med den nye ferielov, (pr. 1. september 2020) er der indført samtidighedsferie, hvilket indebærer, at ferie kan afvikles løbende efterhånden, som den optjenes. Samtidig ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie.
 
Perioden for optjening af ferie går fra den 1. september til den 31. august. Denne periode udgør ferieåret. Der optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse, svarende til 5 ugers betalt ferie om året. Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder, kaldet ferieafholdelsesperioden, går således fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år. 
 
Kort om overgangsordningen
Overgangen fra den nuværende til den nye ferielov indebærer, at ferie, der optjenes i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 ”indefryses”. Ferien kan først udbetales til medarbejderen ved dennes fratræden fra arbejdsmarkedet. Til at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler er der oprettet en særlig fond, Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler (Fonden).

Regeringen har, som følge af COVID-19, besluttet, at feriegodtgørelsen for 3 af de 5 indefrosne uger kan udbetales efter 1. oktober. Hold øje med borger.dk for at følge med i hvornår og hvordan du kan søge om at få de 3 ugers indefrosne feriepenge udbetalt.
 
Eventuelle feriedage, der ikke er afviklet i det korte ferieår der slutter den 31. august 2020, overføres automatisk til den nye ferieafholdelsesperiode. Afvikling af dagene følger herefter den nye ferielov.
 
Allerede ansatte medarbejdere: Mulighed for forskudsferie
Afholdelse af ferie frem til den 31. august 2020 har fulgt de hidtil gældende ferieregler. Herefter har der fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020 været en forkortet periode, hvor der kun har været 16,64 feriedage til rådighed. Der har derved været nok feriedage til, at holde tre ugers sommerferie i sommeren 2020, men ikke nok til at holde fx efterårsferie. Der kan derfor være behov for, at den enkelte medarbejder og myndigheden aftaler, at der afvikles særlige feriedage, anden frihed, eller aftales ferie på forskud.

Forskudsferie er en mulighed i den nye ferielov for medarbejdere, der optjener ferie med løn. Der kan aftales afvikling af indtil 10 dage på forskud (i helt særlige tilfælde dog op til 20 dage). Eventuel forskudsferie vil blive modregnet i efterfølgende måneders ferieoptjening.

12 %-ordningen
12 %-ordningen har været suspenderet i overgangsåret op til den nye ferielov, idet 
arbejdsgiver i overgangsåret har overført 12,5 % til den nye feriefond.
For efterfølgende optjeningsår, tilmelder man sig forud for optjeningsårets start, første gang før 1. september 2020. Her vil det være værdien af den løbende indbetaling til FerieKonto, der afgør en feriedags værdi.

Særlige feriedage

Der er ikke ændret i reglerne for de særlige feriedage. Optjenings- og afholdelsesperioderne vil være uændret både i overgangsperioden og når den nye ferielov træder i kraft. De særlige feriedage vil derved forsat optjenes i kalenderåret og afholdes i perioden fra den 1. maj til den 30. april. Medarbejdere vil som hidtil blive tildelt 5 særlige feriedage den 1. maj, som kan afholdes i perioden frem til den 30. april.
 
Yderligere information
Link til MEDST vejledning om overgangsordningen til den nye ferielov, samt link til Ferievejledningen er indsat under nyttige links.
 
Herudover vil OK have et større indlæg om den nye ferielov, ferieaftalen og overgangsordningen på kommende FPS ERFA-Arbejdstid.
 
Her kan du få et grafisk overblik samt eksempler.

Om aftalegrundlaget
Den nye ferielov gælder grundlæggende for alle medarbejdere. Der er imidlertid mulighed for, ved kollektiv overenskomst at aftale fravigelser til ferieloven på stort set alle punkter. Aftalte fravigelser bliver indgået mellem Skatteministeriet v. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og fremgår af Ferieaftalen.
 
Samtidig med offentliggørelsen af Ferieaftalen er udsendt en fælles Ferievejledning, som er udarbejdet af parterne.

 
Sidst opdateret 24-08-2020 - kl. 17:21