Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Ny overenskomst for beredskabsofficerer og officerer af reserven

Indholdsområde

 
 
 

Ny overenskomst for beredskabsofficerer og officerer af reserven 


Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har den 26. september 2018 indgået en ny overenskomst for beredskabsofficerer og officerer af reserven.

Med indgåelsen af den nye overenskomst er de hidtidige forskellige aftalegrundlag for henholdsvis beredskabsofficerer og officerer af reserven blevet samlet i én overenskomst. Samtidig er overenskomstgrundlaget blevet forenklet i betydelig grad, således at det fremadrettet vil være lettere for den enkelte officer af reserven at gennemskue sin lønseddel. 

Overenskomsten indebærer bl.a.:
• Et forenklet lønsystem.
• Mulighed for at få indbetalt pensionsbidrag til selvvalgt pensionsordning.
• Adgang til individuel løndannelse.
• Øget honorering i forbindelse med bl.a. vagter, sejlads og øvelser.
• Indførelse af graderne sekondløjtnanter, løjtnanter og brigadegeneraler/flotilleadmiraler.
• Udfasning af M322-ordningen.
• Mulighed for indkaldelse til begrænset daglig tjeneste, dog minimum 3 timer per dag.
• Indførelse af barnets 1. og 2. sygedag til beredskabsofficerer, mens officerer af reserven tillige får adgang til barnets 2. sygedag.
• Ophævelse af den pligtige afgangsalder på 60 år.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 2019 og vil gælde ved alle ny- samt gentegninger af rådighedskontrakter. Allerede ansatte officerer af reserven vil indenfor deres kontraktperiode have mulighed for at anmode om at overgå til det nye aftalegrundlag.

Der tages forbehold for Finansministeriets godkendelse af forhandlingsresultatet.
Sidst opdateret 27-09-2018 - kl. 10:29