Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Hovedmenu

Menu

 
 
 

Uddannelsesaftaler for stampersonelgruppen

Indholdsområde

 
 
 

Uddannelsesaftaler for stampersonelgruppen 

Uddannelsesaftaler kan bruges i de situationer, hvor en militær medarbejder søger en stilling på et højere niveau, uden at have de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger for at bestride stillingen.

Ansættelse med en uddannelsesaftale giver dog ikke automatisk medarbejderen optagelse eller fortrinsret til den krævede uddannelse.

Hvis en medarbejder i stampersonelgruppen søger og får en stilling på et højere niveau, uden at have de nødvendige uddannelsesmæssige forudsætninger, indgås der en uddannelsesaftale.

I perioden frem til, at medarbejderen opfylder uddannelsesaftalen, oppebærer denne løn og pension i henhold til den højere stillings funktionsniveau (dog ikke uddannelsestillæg).

Når betingelserne i uddannelsesaftalen er opfyldt, kan der ske udnævnelse, og medarbejderen vil opnå de højere distinktioner, når der er sket udnævnelse.

Hvis medarbejderen ikke gennemfører uddannelsen i henhold til vilkårene i uddannelsesaftalen af årsager, der ikke kan tilskrives Forsvaret, kan medarbejderen flyttes til en anden stilling på medarbejderens nuværende funktionsniveau.

Rådgivning
FPS’s Bemandingsafdeling kan rådgive chefer og myndigheder om uddannelsesaftaler.