Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Mangfoldighed 
Hvad er mangfoldighed
På denne side kan du finde baggrundsviden, og definitioner og kan få indsigt i, hvordan mangfoldighed tænkes indenfor koncernen. Det er et område, der har stort fokus og med god grund. 

Hvad er mangfoldighed 

Inden for Forsvarsministeriets koncern har man i en årrække betragtet mangfoldighed ud fra en snæver definition, der satte fokus på kvinder og etniske ansatte. En mere nuanceret fælles forståelse af mangfoldighed tager afsæt i denne definition:
Medarbejdere er forskellige på flere områder end de synlige kendetegn som køn, alder, hudfarve, handicap m.m. De har forskellig livsanskuelse, uddannelser og erfaringer, religiøse og seksuelle præferencer, social og kulturel bagage og dertil kommer, at de har hver deres personlighed, værdier, egenskaber og kompetencer.
 
Forskellighed giver potentielt flere perspektiver på samme arbejdsopgave, åbner for kreativitet og innovation samt tilfører værdi, fordi forskellighed og rummelighed gør, at vi kan inkludere og operationalisere relevante kompetencer i opgaveløsningen.
 
En mangfoldig arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor mangfoldigheden aktivt bruges som en styrke i opgaveløsningen og hvor der er plads til alle, der kan og vil.

Hvorfor er mangfoldighed vigtig
Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik fra 2011 fokuserer på, at Forsvaret er forpligtet til at arbejde med mangfoldighed, men i dag er der flere klare årsager til, at vi som organisation og du som chef, ikke har råd til at lade være:
 1. Du får en bedre opgaveløsning
 2. Vi skal kunne bemande Forsvaret i fremtiden
 3. Mangfoldighed understøtter Forsvarets legitimitet

Bedre opgaveløsning
Når vi som organisation øger mangfoldigheden, så øger vi samtidigt mængden af kompetencer og styrker dermed robustheden overfor fremtiden. Forskning viser, at organisationer, der er mangfoldige, skaber bedre resultater.
 
Vi skal være i stand til at rekruttere og fastholde de rette kompetencer og medarbejdere, som er forudsætningen for en god opgaveløsning – her skal mangfoldighed tænkes ind ligesom øvrige kompetencer.
 
Når alle områder indenfor koncernen giver plads til alle der kan og vil, så vil spørgsmål om ligestilling eller diskrimination træde i baggrunden.

Klik for at læse mere om nedenstående emner

 • Legitimitet
  Forsvarsministeriets koncern spænder over områder, der
  er komplekse og varierede, og vi løser opgaver i mange forskellige sammenhænge.
 • Mangfoldighed i tal
  Forsvaret har indtil nu primært rekrutteret medarbejdere fra gruppen af yngre, etnisk danske mænd. Derfor ligger der et uudnyttet potentiale i, også at kunne rekruttere fra den halvdel af befolkningen, der er kvinder.
 • Artikler om mangfoldighed på internettet
  Find inspiration til dit arbejde med mangfoldighed i andre artikler på internettet.
 • Rapporter og værktøjer om mangfoldighed
  Har du brug for mere information om mangfoldighed, kan du læse mere i disse rapporter om emnet.